فاطمه راکعی ،عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان گفت:از میان کاندیداهای های مرحله دوم 45نامزد اصلاح طلب برای 69کرسی پارلمان رقابت خواهند کرد .

وی ادامه داد:برای ما انتخابات مرحله دوم همچون مرحله اول حائز اهمیت است و مردم هم قطعا با آگاهی و هوشیاری عمیقی که دارند دراین مرحله از انتخابات نیز حضور پرشوری خواهند داشت چراکه می دانند با اختلاف نظر و قهر کردن از پای صندوق رای کاری پیش نمی رود .
دبیرکل جمعیت زنان نواندیش اظهار داشت:اصلاح طلبان سالهاست که به این نتیجه رسیده اند اختلاف نظرها را کنار بگذارند و با انسجام و وحدت کار کنند تا به نتیجه برسند این در حالی است که مردم هم  همین باور را دارند .
وی اظهار داشت:ما وظیفه خود می دانیم که کشور به دست قانون گرایان بیفتد تا کسانی که دغدغه منافع ملی را دارند و برای مردم احترام قائل هستند روی کار بیایند تا قوانین مورد نیاز کشور در سطح ملی و بین المللی را تصویب کنند .
راکعی بر پاک دستی قانونگذاران تاکید کرد و گفت: کسانی باید در پارلمان حضور پیدا کنند که ادبیات لازم نمایندگی مجلس را داشته باشند و خشونت گرا نباشند چراکه مجلس باید عاری از این انحرافات باشد بنابراین ما موظفیم جدی تر از دور اول تلاش کنیم تا با تصاحب 40کرسی ،اکثریت پارلمان را در اختیار بگیریم.
عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان با تاکید براین مطلب که در دور دوم نیز همچون دور اول عمل خواهیم کرد،گفت:از آنجایی که ممکن است در برخی حوزه ها اصلاح طلبان کاندیدا نداشته باشند قطعا از اعتدالگرایان و مستقلین حمایت خواهیم کرد که از نظر روش و منش به اصلاح طلبان نزدیک باشند همچنین اگر در حوزه ها اعتدالگرایان هم نباشند مااز اصولگرایانی حمایت می کنیم که معقول باشند تا مجلس از سیاست زدگی و افراط گرایی به دور باشد و نمایندگان با دغدغه مردمی و فرهنگ ایرانی اسلامی و با رعایت قانون و هماهنگی بتوانند کار بزرگ انجام دهند.

   

منبع: نشان آنلاین