فاطمه راکعی دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نو اندیش با اشاره به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: 138 نفر برای 69 کرسی با هم مبارزه می کنند تا به مجلس راه پیدا کنند و این عدد، رقم قابل ملاحظه ای برای مجلس دهم است؛ اصلاح طلب ها همه تلاش خود را مانند مرحله اول به طور یکپارچه به کار می گیرند تا در حد امکان تعداد بیشتری را به مجلس دهم وارد کنند.

وی اضافه کرد: نظر به این که در برخی حوزه ها رقابت کنندگان اصلاح طلب وجود ندارند، ما مردم را به حمایت از اعتدالگرایان  و مستقلین تشویق می کنیم. حتی اگر در حوزه ای رقابت میان دو اصولگرا در جریان است، پیشنهاد ما این است که مردم به کسی رای دهند که معقول و غیرافراطی باشد.

راکعی با بیان ضرورت پاکدستی و سلامت نفس نمایندگان مجلس اظهار کرد: بر این اساس ممکن است با برخی اصولگرا ها اختلاف نظر داشته باشیم اما در حوزه ها انتخابیه که دو اصولگرا با یکدیگر رقابت می کنند، به مردم توصیه می کنم، نامزد پاکدستی را که قانونگراست و دغدغه حقوق مردم را دارد، انتخاب کنند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه عنوان کرد: هدف ما این است که افراد قانونگرا وارد مجلس شوند، چون مجلس نهادی است که از آن قانون بیرون می آید تا عدالت را بر اساس آن اجرا کند.

راکعی خاطرنشان کرد: نباید کسانی که قانون شکن هستند و به جای حمایت از حقوق مردم، شعار "مرگ بر" سر می دهند و از لای سیمان گذاشتن حرف می زنند وارد مجلس شوند.

وی با تاکید بر این مطلب عنوان کرد: مجلس جای نزاع های سیاسی و خشونت طلبانه نیست. اصلاح طلبان در تمام مسیری که طی سال های فعالیت خود گذرانده اند، برای دشمن خود هم احترام قائلند و شعارشان "زنده باد مخالف من" است.

منبع: خبرگزاری پانا