صداقت اخلاقی،قانونمداری، عدالتخواهی ، حق طلبی ، شجاعت لازم برای بیان مسائل و حساس بودن نسبت به آنچه که در جامعه می‌گذرد از ویژگی‌های بزرگی است که برای نمایندگی یک ملت ضروری است ویژگی هایی که می توان همه آنها را در علی مطهری دید. درحالی که ممکن است عده ای در یک جریان سیاسی باشند، اما برای دفاع از جناح خودشان هزینه نکنند و سکوت را بهترین راه بدانند، مطهری در تلاطم‌های سیاسی سال 88 به بعد، تنها کسی بود که شجاعانه یک تنه ایستاد و از حق یک ملت دفاع کرد. بنابراین او اکنون تبدیل به یک شخصیت محبوب سیاسی در حد ملی وصدالبته محبوب برای اصلاح طلبان شده است. پس بدیهی است که با افتخار ،نام علی مطهری را در لیستاصلاح طلبان بنویسیم. علی مطهری اکنون در لیست اصلاح طلبان جای گرفته و این یک پیام مهم دارد . اینکه اصلاح طلبان دعوای جناحی با کسی ندارند ، اگر اصلاح طلبان در سالهای گذشته اعتراضی داشتند، اعتراض به قانون شکنی‌ها، تک‌روی‌ها و ظلم‌هایی بود که اقلیت تندرو و اقتدارگرا به کار برد تا به هر شیوه‌ای رقیب را حذف کند.هر یک از کسانی که شاخص‌هایی مثل آقای مطهری را از خود نشان دهند قابل حمایت هستند. فراموش نکنید در شرایطی که اصلاح طلبان بیشترین فشارها و ظلم‌ها را تحمل می‌کردند تنها کسی که محکم و شجاع از گروه مقابل سیاسی خودش دفاع کرد علی مطهری بود . این یعنی ، آن طوری که اقتدارگرایان می پندارند ، مسائل ما، مسائل جناحی و سیاسی نیست و ما برای تمام کسانی که صداقت دارند و از حق دفاع می‌کنند احترام قائلیم حتی اگر گرایش‌های سیاسی‌مان دقیقا با آن افراد منطبق نباشد.

منبع: روزنامه آفتاب یزد