آنچه که اصلاح طلبان از قبل به آن اشراف داشتند این بود که در این انتخابات قرار نیست در زمین مساعد و آماده‌ای بازی کنند . از همین روی بخشی از موانعی که امروز پیش روی اصلاح طلبان قرار دارد، قابل پیش‌بینی بود چرا که تجربه انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 این پیش‌بینی‌ها را محتمل کرد. اصلاح طلبان، امروز بر اساس همان رویکردی که در انتخابات 92 پیش گرفتند به طور جدی وارد عرصه شدند.به طور کلی عامل اصلی که موجب شد تا اصلاح طلبان در این مقطع حضور یابند همان دغدغه های این جریان سیاسی در انتخابات 92 است. بنابراین آنچه مسلم است این است که با توجه به تجربه سال 92، اصلاح طلبان درصدد حضور و شرکت حداکثری در انتخابات هستند. وقتی از رویکرد اصلاح‌طلبان سخن می‌گویم، منظورم این است که به هیچ وجه اصلاح طلبان به دنبال منافع سیاسی و جناحی خودشان به هنگام حضور در انتخابات مجلس دهم و انتخابات 92 نبوده‌اند بلکه دغدغه‌هایی که موجب شد تا اصلاح طلبان در انتخابات سال 92 حضور یابند هم چنان در شرایط فعلی وجود دارد. این رویکرد مبتنی بر تغییراتی است که انتظار می‌رود در یک مجلس کارآمد و همراه با دولت در نهاد قانون‌گذاری صورت گیرد. علی‌رغم نوع مواجهه‌ای که با اصلاح طلبان صورت گرفت در خصوص ردصلاحیت‌ها، این جناح سیاسی با تمام قوا و حداکثر ظرفیت خود برای شکل‌گیری مشارکت حداکثری به این راه ادامه خواهد داد. چرا که ما بر این باوریم که انتخابات سال 94 امتداد انتخابات سال 92 است و قاعدتا برداشتن گام دوم مقدمه‌ای است برای برداشتن گام‌های بعدی. این سیر و این حرکت امیدوارانه ادامه پیدا خواهد کرد. اما اکنون تصمیمی که اتخاذ شده است با تاکید بر حضور حداکثری ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان است. بنابراین وقتی بر ائتلاف فراگیر تاکید می‌شود، حامیان دولت را هم دربرمی‌گیرد. بخشی از حامیان دولت در کنار اصلاح طلبان، اعتدالیون هم هستند. از همین روی این ائتلاف کاملا قابل پیش‌بینی بود و محتمل‌ترین ائتلافی هم خواهد بود که در این انتخابات اتفاق خواهد افتاد. اما با توجه به سامانه ای که اصلاح طلبان در سراسر کشور از حدود دو سال پیش ایجاد کردند، بسته به هر حوزه انتخابیه و به اقتضا شرایط موجود در استان‌ها مقدورترین و ممکن‌ترین تصمیمی که بتواند مطالبات اصلاح طلبان را در مجلس آینده پیگیری نماید، این مجامع اتخاذ خواهند کرد. من فکر می‌کنم تحقق چنین سامانه‌ای خودش بزرگترین دستاوردی بوده که تاکنون حاصل شده است و همین امر مقدمه‌ای می‌شود برای اینکه این انسجام ادامه داشته باشد تا هدف نهایی تحقق یابد. قاعدتا هر جریان سیاسی درصدد آن است تا هویت خودش را در انتخابات حفظ کند و تلاش اصلاح طلبان نیز از ابتدا بر این بود که در یک رقابت سالم و قانونی شرکت کنند. از همین حیث خود حوزه‌های انتخابیه، برمی‌گزینند که با چه کسانی ائتلاف کنند شاید این افراد اصولگرایان معتدل باشند. البته ائتلاف با اصولگرایان معتدل در شرایطی است که در یک حوزه انتخابیه تمامی اصلاح طلبان ردصلاحیت شده باشند و اصلاح‌طلبان از هیچ شانسی برای حضور در رقابت برخوردار نباشند.
اصلاح طلبان از آغاز هم تلاش می‌کردند تا مانع از حضور تندروها در نهاد قانون گذاری بشوند بنابراین ائتلاف با اصولگرایان معتدل غیرممکن نیست. با این شرایط که اصلاح طلبان از فرد اصولگرای معتدلی حمایت خواهند کرد که حمایت از آن مانع از ورود تندروها به مجلس آینده شود. در پایان من بر این باورم که انسجامی که میان مجموعه اصلاح طلبان شکل گرفته است و همین طور تندروی‌هایی که در مجلس گذشته وجود داشتمیل به اصلاح را در میان مردم ایجاد کرده است. هنر اصلاح طلبان در اینجا باید نمایان شود که در زمان علنی شدن و رسمی شدن تبلیغات به چه شکل می‌‌توانند از این مطالبه و میل به اصلاح مردم استفاده کنند و به آن جامه عمل بپوشانند. از همین روی، پیروزی در انتخابات آینده حتی در شرایطی هم که اکنون اصلاح طلبان در آن به سر می‌برند کاملا محتمل است.

منبع: روزنامه آفتاب يزد