آذر منصوری:اگر سرمایه اجتماعی از دست برود شرکت در انتخابات موضوعیت ندارد/ اصلاح طلبان تا انتخابات بعدی فرصت دارند که رضایت مردم را جلب کنند

ابتکار : تعیین سهم30 درصد مدیریت زنان در دولت روحانی گام خوبی بوده است

فاطمه راکعی : گفت‌وگوي ملي درباره مسائل و مشكلات كشور بايد فارغ از مشكلات زير و درشت سياسي، اجتماعي وفرهنگي صورت بگيرد

چرادرکنگره سوم کاندیدا نشدم- آذرمنصوری

آذر منصوری: اصلاحات رابطه مستقیمی با «امید» مردم دارد/ تصویب CFT نقطه عطفی در تاریخ مجالس ایران بود/ باید به FATF فراتر از مواضع جناحی نگاه شود

آذر منصوری: برای رسیدن به تفاهم ملی باید از مرزهای جناحی عبور کرد

اصل مذاکره نباید یک تابو باشد - آذر منصوری

آذر منصوری در گفت و گو با اعتماد : ترجيح آقاي خاتمي اين است که تصميمات شورایعالی سیاستگذاری به سمت دموکراتیک بودن، پاسخگویی و تصمیم جمعی پیش رود

آذر منصوری به مناسبت ۳۰شهریور سالروز گفتگوی تمدنها در گفتگو با جماران: پس از سالها که از طرح گفتگوی تمدن‌ها می‌گذرد، مبدع این ایده همچنان راه برون رفت از این بزنگاه سخت را گفتگوی‌ملی می‌داند

آذر منصوری :دولت روحانی بی‌اختیارترین دولت‌ در اداره کشور است