شفقنا زندگی- معاون رییس جمهور درامور زنان گفت: معاونت زنان ریاست جمهوری تلاش می کند زنان را در جهت توانمند سازی برای حضور د رعرصه های سیاسی و اجتماعی از جمله انتخابات مجلس و خبرگان رهبری فعال کند.

شفقنا زندگی- شهیندخت مولاوردی در گفت وگو با خبرنگار شفقنا زندگی در پاسخ به سوالی در خصوص فعالیت زنان در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی به خصوص برنامه هایی که معاونت زنان ریاست جمهوری در نظر گرفته است، تصریح کرد: یک قسمت این موضوع در دست معاونت زنان و امور خانواده است. بیشتر تشکل های سیاسی و احزاب می توانند زنان را برای مشارکت های سیاسی  دعوت کنند البته  می دانم برنامه هایی  برای حضور زنان این عرصه وجود دارد اما کافی نیست و حتما باید بیشتر به این موضوع پر اهمیت پرداخت بنابراین باید با حضور زنان این مساله در دستور کار قرار بگیرد از نظر کمی هم فعالیت های بیشتری بررسی می شود اما به هر شکل معاونت زنان کاری که می تواند در این زمینه انجام دهد این است که زمینه را برای فعالیت و نقش آفرینی تشکل ها و سازمان ها برای نقش آفرینی زنان و همین طور حضور بیشتر زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی فراهم کند.

وی در پاسخ به این سوال که این زمینه چطور فراهم می شود؟ آیا برنامه ریزی انجام شده است گفت: ما تلاش خودمان را شروع کردیم و سعی کردیم در سیاست های کلی انتخابات ورود پیدا کنیم از طرف دیگر در سخنرانی ها و برنامه هایی نظیر احزاب و تشکلها را جلب کنیم برای اینکه تعداد بیشتری از خانم ها را در لیست هایشان بگنجانند و اگر لازم باشد بااستفاده از کارگروه مشارکت سیاسی اجتماعی معاونت زنان ریاست جمهوری برنامه های توانمند سازی زنان را می خواهیم در دستور کار قرار دهیم.