فاطمه راکعي دبير کل جمعيت زنان مسلمان نو انديش و عضو اسبق فراكسيون زنان مجلس با بيان اينكه اميدواريم كه استخدام بيشتر آقايان به دليل تبعيض نباشد به «آرمان» مي‌گويد: با توجه به اينكه در مقاطع راهنمايي و دبيرستان خانم‌ها نمي‌توانند در مدارس پسرانه تدريس كنند به نظر مي‌رسد بخش زيادي از تبعيض در آزمون استخدامي آموزش و پرورش به اين دليل باشد. اين يك توجيه معقول براي عدم تعادل در استخدامي آموزش و پرورش است اما زماني كه در مقاطعي مثل ابتدايي كه امكان حضور زنان در مدارس پسرانه وجود دارد اين تبعيض به چشم مي‌خورد درباره آن شبهه ايجاد مي‌شود. فاطمه راكعي مي‌افزايد: در نهاد آموزش و پرورش كه خود مبلغ عدم تبعيض است وجود اين‌گونه تبعيض‌ها صحیح نیست. او با اشاره به اينكه تبعيض در ساير استخدام‌هاي دولتي دليل موجهي ندارد، مي‌گويد: همان‌گونه كه در اوايل سال جاري شاهد بوديم تبعيض آشكاري در جذب نيروهاي دولتي وجود داشت. او ادامه مي‌دهد: به نظر مي‌رسد بعضي از افراد اين مساله را كه تفاوت‌ها فقط در قابليت‌ها و توانايي‌هاي افراد است درك نكرده‌اند. او تصريح مي‌كند: هر كس در هر زمينه‌اي و در هر رشته‌اي كه داراي تخصص و توانمندي است فارغ از جنسيت بايد موقعيت شغلي داشته باشد. راكعي تاكيد مي‌كند: اينكه بخواهند به دليل جنسيت در استخدام افراد تفاوت بگذارند مورد قبول نيست.