يكشنبه هفده اسفند ماه  دانشگاه هرمزگان ميزبان فاطمه راكعي در همايش " شكوه زن از فاطمه (س) تا امروز" بود

همايشي كه بدليل قطع برق و در تاريكي به ميزباني انجمن علمي علوم اجتماعي دانشگاه هرمزگان برگزار شد.اين جلسه كه مورد استقبال گسترده دختران و پسران دانشجو واقع شده بود دو مهمان درباره وضعيت زنان در جامعه امروز ايران نظرات خود را مطرح كردند.

ابتدا دكتر محمود رئوفي جامعه شناس و استاد دانشگاه گفت: اكنون زنان در همه حوزه هايي كه قبلا مردانه پنداشته مي شد حضور دارند و ديگر تفكيك اين حوزه ها به زنانه مردانه واقعي نيست.

فاطمه راكعي " دبير كل جمعيت زنان نوانديش مسلمان" كه در آغاز صحبت هايش بارها مورد تشويق دانشجويان واقع شد در ابتداي سخنان خود گفت : بي ترديد ظرفيت ها و پتانسيل هاي اسلام آنقدر قوي بوده است كه اكنون پس از سالها حضرت فاطمه زهرا الگويي عملي براي زنان ما ماندگار بوده است. وي با اشاره به احاديث نبوي و فرمايشات امام راحل تاكيد كرد:

كساني كه مي خواهند با برخوردهاي متحجرانه با زنان برخورد كنند واقعا به سيره امام و انقلاب اعتقاد ندارند.

راكعي گفت: چنين نگاه هاي افراطي و غير ديني را اگر مهار نكنيم و اسلام واقعي را معرفي نكنيم بي شك پديده هايي چون داعش فرصت ظهور مي يابند.

راكعي در بخشي از صحبت هاي خود در انتقاد از كساني كه مانع فعاليت هاي سياسي همه اقشار خصوصا زنان هستند گفت: همه مي دانيم كه زنان نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند هيچكس از شما توقع زيادي ندارد به اندازه همين جمعيت حق ورود و مشاركت در تصميمات را براي زنان به رسميت بشناسند كافي است.

رئوفي در پاسخ به پرسش يكي از دانشجويان كه پرسيده بود هرگاه زنان بخواهند مستقل شوند موانع خانوادگي و اجتماعي را مقابل خود مي بينند شما راهكارتان براي استقلال زنان چيست ؟ پاسخ داد: كسي نبايد تصور كند استقلال زن به معناي مقابله خانوادگي يا دو قطبي اجتماعي است. دنياي امروز بسيار متفاوت شده زنان بدون سر و صدا و اطلاعيه و بيانيه دارند در همه حوزه ها ورود و نفوذ مي كنند.

راكعي در پاسخ به دانشجوي منتقدي كه از وي خواست طوري صحبت كند كه زنان مسلمان بجاي حضور در جامعه به خانه ها و تربيت فرزتدان خود بپردازند نيز گفت: چرا در ذهن شما فرو كرده اند كه اگر كسي در جامعه حقوق خود را مطالبه كرد خانواده از هم پاشيده اي ندارد يا در تربيت فرزندانش اهمال كار است؟ زني كه تدبير دارد فكر دارد مديريت دارد هم در حوزه شخصي و خانوادگي موفق است هم در اجتماع

امروز اگر ما شما را به شركت در انتخابات و مشاركت در تعيين سرنوشت دعوت مي كنيم اين عين دستورات اسلام سيره امام و خواست مقام معظم رهبري است