مجمع جهانی اقتصاد در نهمین و جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت نابرابری بین زنان و مردان در ۱۴۲ کشور جهان پرداخته است.

 در گزارش مذکور نمره ایران در شاخص شکاف جنسیتی 0/581 برآورد شده که ایران را در رده‌‌بندی جهانی در رتبه 137 قرار داده است. این آمار نسبت به سال 2013،هفت پله نزول نشان می‌دهد. ایران در زیرشاخص توانمندسازی سیاسی از نابرابرترین کشورهای جهان است. از نظر حضور زنان در پارلمان، زنان ایران تنها سه‌درصد از کرسی‌‌های مجلس را در اختیار دارند. اگرچه؛ حضور زنان در کابینه به نسبت حضور در پارلمان بهتر است اما جایگاهی بهتر از 105 را برای ایران به ارمغان نیاورده است. 

آذر منصوری فعال سیاسی اصلاح طلب در مورد افزایش مشارکت سیاسی زنان در ایران بیان کرد: فکر می کنم انقلاب اسلامی بستری برای حضور زنان در عرصه های مختلف فراهم کرد و ایت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران گفته اند زنان باید در مقدرات کشر دخالت داشته باشند. بنابراین تکلیف سیاست گذاران مشخص شده است.

او ادامه داد:گزارش مجمع جهانی اقتصاد در مورد شکاف جنسیتی در ایران حاکی از افزایش شکاف بین زنان و مردان در بخش مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی است. این درحالی است که برخی از کشورهای منطقه در زمینه مشارکت سیاسی زنان گام هایی برداشته اند و مثلا در افغانستان 30 درصد کرسی های مجلس از آن نمایندگان زن است. در حقیقت این کشورها یک تبعیض مثبتی برای حضور زنان در مجلس قائل شده اند.اگر به تجربه ایران نگاه کنیم عملا 3 تا 4 درصد کرسی های مجلس در اختیار زنانی قرار گرفته است که با رای مردم انتخاب شده اند.

منصوری تاکید کرد: سالهاست تا به انتخابات نزدیک می شویم در بین جریان موسوم به اصلاح طلب شعار افزایش مشارکت سیاسی زنان را می شنویم اما در عمل اتفاقی نمی افتد. گویا افزایش مشارکت سیاسی زنان یک اصل پذیرفته شده است اما تمهیداتی برای آن اندیشیده نشده است.

عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش خاطرنشان کرد: اگر قرار بر تغییر وضعیت موجود در مورد مشارکت سیاسی زنان است این انتظاراز جریان اصلاح طلب با توجه به گفتمانی که دارد می رود که در این راستا قدم بردارد. پیداکردن سازوکاری برای افزایش مشارکت زنان در انتخابات پیشروی مجلس گام امری است که این جریان باید به ان بیاندیشد. همین طور بر عهده زنان اصلاح طلب فعال و احزاب سیاسی زنان است که از هم اکنون تمهیداتی برای افزایش مشارکت زنان در مجلس دهم فراهم کنند.

 منبع:  پایگاه خبری- تحلیلی بهار