« نظر شما در باره طرح جدید مجلس چیست؟»

در درجه اول این طرح به نظرم شاید توهین به همه زنان است چرا که بی اعتمادی مسئولان به زنان را نشان می دهد در حالی که شاید در مسائل مربوط به ناهنجاری مردان مقصرتر باشند. این نماینده مجلس ششم شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه این طرح با توجه به ذکر «واحدهای صنفی» اداره های دولتی را شامل نمی شود، می گوید : یکی از علل انحصار این طرح به واحد های صنفی مثل تولیدی ها، کافی شاپ هاو... به این دلیل است که متاسفانه پس از اعمال تفکیک جنسیتی در شهرداری این امر در حال تسری به سایر اداره های دولتی است. در کل به نظر می رسد آن نگاهی که همواره برای خانه نشین کردن، تخریب کردن و القای جنس دوم بودن زنان به ویژه در دولت نهم و دهم وجود داشته و اینکه مقصر اصلی ناهنجاری ها زنان معرفی شوند مجددا در حال گسترش یافتن به ویژه در مجلس نهم است. 36 نماینده ای هم که پای این طرح را امضا کرده اند منسوب به دیدگاه های خاصی هستند و عموما در نظراتشان اینگونه تلقیات به زنان وجود دارد.

راکعی با اشاره به اقدام تفکیک جنسیتی در شهرداری نیز می گوید: بعد از اعمال تفکیک جنسیتی در شهرداری جمعیت زنان مسلمان نو اندیش در مخالفت با این اقدام بیانیه ای صادر کرد و مردان و زنان متعددی انتقادات بسیاری در مورد این اقدام داشتند. پس دیگر انتظار نداریم موضوعی که متخصصان و فعالان حوزه زنان، که همواره داعیه اسلامی بودن را دارند. بارها این اقدام را مورد نقد قرار دادند، دوباره در مجلس یا ارگان دیگری تکرار شود. وی می افزاید: کارشناسان و متخصصان امور زنان معتقدند با اینگونه حرکت ها و اعمال محدودیت ها نه تنها هیچ چیز درست نمی شود که گاهی نتیجه عکس نیز دارد. در حالی که من متوجه نمی شوم چرا این دیدگاه اعمال محدودیت علیه زنان همیشه مضر است و این فضا را رها نمی کند. دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نو اندیش تاکید می کند: این نوع تفکیک کردن زن و مرد در محیط کار یا محدود کردن اشتغال زنان به دلایل مختلف صحیح نمی باشد، زیرا اولا در قانون اساسی و قوانین مو جود چنین محدودیتی برای زنان اعمال نشده پس این طرح مشکل قانونی دارد؛ دوما به لحاظ شرعی هم محدودیت برای اشتغال زنان وجود ندارد و تبعیض جنسیتی در مورد شغل زنان نه در آیین و متون مقدسمان وجود دارد و نه در قانون اساسی مان که نویسندگان آن فقها و عالمان به مسائل اسلام و اجتماع هستند و در صورتی که لازم می بود تفکیک جنسیتی و محدودیت علیه زنان را قائل می شدند. وی تاکید می کند: پس مسئله اشتغال به جای خودش برای آحاد جامعه که علاقه، نیاز یا تخصص به کار دارند محترم است.

راکعی ادامه می دهد: از سوی دیگر حتی اگر زن بی سرپرست یا یا بد سرپرست نباشد و همسر خوبی هم داشته باشد با توجه به وضعیت اقتصادی در جامعه که سال هاست گریبانگیر ملت ایران شده است. هرگز با یک حقوق کارمندی یا کارگری شوهر نمی توان از پس مخارج زندگی برآمد. این امر حتی در سطوح بالای جامعه هم وجود دارد ( لازم به ذکر اینکه طی دولت یازدهم شرایط اقتصادی کمی رو به بهبود است ). بنابراین زنان مجبورندپا به پای مردان کار کنند و این حق طبیعی زنان است که نباید از آنها سلب شود. راکعی بیان می کند: پس اعمال اینگونه محدودیت ها علاوه بر توهین آمیز بودن، ظالمانه است زیرا این محدودیت ها باعث ریزش نیروی کار زنان در جامعه می شود در نتیجه فشار بیشتری به خانواده ها وارد می گردد. دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نو اندیش می افزاید: مسئله دیگر بر می گردد به موضوع ناهنجاری های اجتماعی و رفتارهای نامناسبی که در جامعه گاهی شاهد آن هستیم و همه به نوعی نگران آنیم، مثل موضوعاتی که کیان خانواده ها را تهدید می کند یا رفتار هایی که با نرم های فرهنگی و دینی ما تغایر داشته باشد را مبارزه با این موضوعات این نیست که یک جنس را یک طرفه محروم کنند که نتیجه آن چیزی نسیست جز دهن کجی، واکنش و لجبازی. بلکه راه اصلی این است که در واحدهای صنفی، دولتی یا غیر دولتی، چنانچه در همه دنیا مرسوم است، وقتی قرار است شخصی استخدام شود حال دائمی یا موقت یا ساعتی، مسئولان آن واحد یا اداره هنجارها، ضوابط یا دیسییلین هایی را معرفی می کنند که همه اعم از زن و مرد ملزم به رعایت آن باشند و در صورت عدم رعایت اقدام به تذکر و اخطار یا در نهایت اخراج کنند. راکعی خاطرنشان می کند: به عقیده من در صورت بروز یک ناهنجاری دو طرف قضیه یعنی زن و مرد مقصرند و حتی تقصیر مردان در این زمینه بیشتر است زیرا اگر زنی مشکل رفتاری داشته باشد اگر مردی خریدار رفتار های او نباشد و توجهی به او نکند، ناهنجاری ایجاد نمی شود.  

منبع: روزنامه آفتاب یزد