معاون فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی، فعالیت مستمر و موثر بانوان در جامعه را پیش نیاز انتقال ارزش ها به نسل های بعدی عنوان کرد. اشرف بروجردی روز سه شنبه در نشست بررسی نقش سازمان های غیردولتی بانوان در مسایل اجتماعی که در اردبیل برگزار شد، افزود: بانوان نیز در کنار مردان دارای قدرت تفکر و تصمیم گیری هستند و اگر جامعه ای قرار است رشد پیدا کند، باید آگاه باشد و اطلاعات را از منابع درست دریافت کند. او گفت: اگر زنان جامعه این آگاهی را نداشته باشند، نباید انتظار داشته باشیم که نسل های بعد بتوانند ارزش های جامعه را درک و از آنها پاسداری کنند. بروجردی بیان کرد: امروز نسل سومی ها از منظر دیدگاه ها و ارزش ها فاصله زیادی با نسل اول انقلاب دارند و حتی در مواردی نسبت به آنها بی اعتنا هستند چرا که ما نتوانستیم با آنها به فهم مشترکی دست یابیم. وی عنوان کرد: گرچه ما هم خطاهایی داشتیم و هرچه انجام دادیم ۱۰۰ درصد درست نیست اما انقلاب ما تحول بزرگی در عرصه داخلی و بین المللی ایجاد کرد که نمی توان آن را به راحتی نادیده گرفت.  معاون فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی تاکید کرد: تشریح ارزش ها و از جمله ابعاد انقلاب برعهده بانوان است و آنها به عنوان محور خانواده وظیفه دارند ارزش ها را به نسل های بعدی انتقال دهند، این در حالی است که عده ای تلاش می کنند خود این قشر را به حاشیه برانند.  وی تشریح کرد: بانوان در کنار وظیفه همسری و خانه داری، به عنوان انتقال دهنده فرهنگ به نسل های بعد وظیفه سنگینی برعهده دارند و از این روست که مشارکت جمعی در زمینه های مختلف می تواند مفید باشد. بروجردی اظهار کرد: یکی از راه های حضور بانوان در جامعه، فعالیت در قالب سازمان های مردم نهاد است که می تواند آنها را به تدریج برای حضور در عرصه های مختلف آماده کند. او افزود: امروز بسیاری به کار غیرسیاسی و حرکت در جهت آگاهی بخشی به جامعه تمایل دارند که در این راستا و با توجه شرایط کنونی، تشکل های غیردولتی باید به بازخوانی موقعیت، ماموریت و مسوولیت خود بپردازند. معاون فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی، برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای تشکل های غیردولتی را در این راه ضروری برشمرد و گفت: بسیاری از تشکل ها فکر می کنند که باید در همه حوزه ها فعال باشند که این امر باعث گم شدن هدف می شود؛ تشکل ها باید در جهت فعالیت تخصصی گام بردارند. وی با اشاره به فعالیت سمن ها براساس الحاق آیین نامه ای به قانون ۱۹۸قانون برنامه سوم توسعه بیان کرد: فعالیت سمن ها که تا امروز ادامه داشته، از پشتوانه قانونی مستحکمی برخوردار نبوده اما پیش نویس قانونی تشکل ها توسط وزارت کشور در دست تهیه است و فعالان می توانند با مراجعه به پایگاه مجازی وزارت کشور آن را مشاهده و نظرات خود را در این زمینه بیان کنند.   منبع: خبرگزاری ایرنا