دکتر معصومه ابتکار در نهمین همایش سازمان‌های غیر دولتی ایران با اذعان به اینکه با اعتمادسازی و برقراری پل‌های قوی اعتماد بین سازمان های مردم نهاد و دولت می توان از این سرمایه های اجتماعی به درستی استفاده کرد، تصریح کرد: دولت تدبیر و امید طی یک سال گذشته بارها به تغییر رویکردهای اساسی که در این دوره و با تحولاتی که در انتخابات 24 خرداد سال 92 اتفاق افتاد و همان رای آشکار مردم به اعتدال بود، اقدام نمود و امروز فضای عمومی جامعه برای حضور مردم از همه طیف ها، قومیت ها و مذاهب فراهم می شود. وی آماده سازی فضای عمومی جامعه برای طرح آزادانه دیدگاه ها را اولین رسالت دولت یازدهم خواند و افزود: این زمینه در چارچوب قانون اساسی اما به دور از آن فضای امنیتی که طی سال های گذشته بر جامعه حاکم بود و همه ما را دل آزرده کرده بود، فراهم شده است. ابتکار ادامه داد: اگر چه در سال‌های گذشته آزادی بیان بود اما آزادی پس از بیان وجود نداشت تا نهادهای غیر دولتی نظیر سازمان های مردم نهاد بتوانند آزادانه یک نقش موثری را ایفا نمایند. رئیس سازمان محیط زیست با اذعان به اینکه دولت تدبیر و امید موفق شده است فضای اعتدال را در فضاهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... اعمال کند، اظهار کرد: امیدواریم این فرایند استمرار داشته باشد. وی با اذعان به اینکه سازمان‌های مردم نهاد حتی در تغییر سیاست‌ها و جهت گیری‌ها می توانند نقش اصلی داشته باشند، متذکر شد: زمینه های حقوقی این نقش را هم باید دولت‌ها فراهم کنند و اینکه سازمان‌های مردم نهاد بتوانند مستقل از دولت در امور تاثیر داشته باشند و دولت باید مجددا این امکان را فراهم کند. ابتکار فرهنگ سازی را از ضروریات ایجاد ارتباط با سازمان های غیردولتی دانست و گفت: این سازمان‌ها به دلیل انگیزه های قوی معنوی و مسئولیت پذیری که دارند، در بسیاری از نهادهای دولتی و همچنین در تغییر نگاه و الگوی رفتاری اثر بخشی بیشتری نیز خواهند داشت. وی رصد کارهای اجرایی دولت و دیده بانی کارها از سوی سازمان‌های غیر دولتی را در جلوگیری از انحرافات و سوءاستفاده‌ها بسیار تاثیرگذار دانست و اضافه کرد: امروز جوامع بدون وجود رسانه های آزاد و سازمان های مردم نهادی که بتوانند در فضای سالم و بانشاط نقش دیده بانی را ایفا کنند و از انتقام هراسی نداشته باشند، جوامع موفقی نخواهند بود. ابتکار همچنین ضرورت پایبندبودن سازمان های غیر دولتی و نهادهای مردمی به چارچوب های قانونی را یادآور شد و افزود: از سوی دیگر سازمان های مردم نهاد باید این امکان را داشته باشند تا پیشنهادات خود را در فضایی سالم و آزاد مطرح کنند که خوشبختانه دولت تدبیر و امید این امکان را فراهم آورده است. منبع: خبرگزاری برنا