«شهیندخت مولاوردی» در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با اشاره به اظهارات رییس پلیس اماکن ناجا درمورد ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ ها افزود: این مقام مسوول در نیروی انتظامی اشاره کرد، با توجه به اینکه قوانین حاکم بر کافی شاپ ها، همچون قوانین قهوه خانه ها است، از این رو اشتغال زنان در کافی شاپ ها نیز ممنوع است. وی ادامه داد: از این اظهارات این گونه برداشت می شود که قانونی درباره ممنوعیت اشتغال زنان در قهوه خانه ها وجود دارد که اکنون آن را به کافی شاپ ها تعمیم داده اند، حال باید دید آیا قانون صراحتا به این مساله اشاره دارد. معاون رییس جمهوری افزود: رییس اداره اماکن ناجا همچنین اشاره کرده، اشتغال زنان در فضای عمومی سفره خانه های سنتی ممنوع است، اما در آشپزخانه های این مکان ها ممنوعیتی وجود ندارد، اکنون باید بررسی شود، این مساله ناشی از برداشت و سلیقه شخصی است یا نه؟ مولاوردی با بیان اینکه برای اعلام موضع معاونت امور زنان و خانواده در این باره نیاز به بررسی های کارشناسانه است، اضافه کرد: با توجه به وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری زنان در جامعه، این مکان ها محلی برای کسب درآمد زنان نیازمند است. وی یادآور شد: باید کار دقیق و کارشناسانه صورت گیرد که در صورتیکه این ممنوعیت ایجاد شود، زنان شاغل در این مکان ها چه باید کنند؟ آیا آنها باید دستفروشی کنند یا تکدی گری؟ معاون رییس جمهوری با تاکید بر لزوم یافتن راهی جایگزین برای رفع مسایل معیشتی این زنان تصریح کرد: اینکه راه را بر روی این زنان ببندیم در حالیکه پیشنهاد جایگزینی نیز وجود نداشته باشد، آنها را با بسیاری از آسیب های اجتماعی مواجه می کند. مولاوردی با تاکید بر اینکه اشتغال در مراکز یاد شده برای برخی از این زنان شاغل در آن حیاتی است، خاطرنشان کرد: نمی توان درباره مسایل نگاهی یکسویه و یکجانبه داشت، از این رو درباره ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ ها هم باید همه جوانب را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. وی افزود: این حق مردم است تا بدانند طبق کدام قانون و مصوبه این ممنوعیت مطرح شده است.