به آیینی ایمان داریم که طلب علم را برای زن و مرد فریضه می‌داند «طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه» و دستیابی به آن را باوجود فرسنگ‌ها فاصله ممکن می‌داند. «اطلب العلم ولو بالصین» همین فراز برای ما کافی است تا جایگاه زن را در اسلام بشناسیم.

 

زن نه‌تنها می‌تواند بلکه باید بیاموزد و برای این آموزش زمان و مکان را درنوردد. همین فهم از اسلام برای ما کافی است تا جایگاه زن را پیدا کنیم. حال اگر به دنبال الگویی از عمق و متن دینمان برای تقریب ذهن هم باشیم، به‌راحتی می‌توانیم زندگی یگانه‌دهر حضرت زهرای مرضیه(س) را مورد مداقه قرار دهیم؛ زنی که دختر بود، مادر بود، همسر بود، معلم بود، مشاور بود، پرستار بود، دوست و یاور بود، کارفرما بود، فعال اجتماعی بود، سیاست‌ورز و در همه این امور هم بهترین بود. حلقه‌های علمی که ایشان تشکیل می‌دادند با خطبه‌های غرای سیاسی در مسجد مدینه یا با اداره مدبرانه فدک در تناقض و تضاد نبود. فاطمه(س) مادری چون خدیجه(ع) کارآفرین داشت و پدری چون محمد(ص) نبی مرسل و رحمتی برای عالمیان. اما مسیری که در برابر زن مسلمان در تمام اعصار قرار دارد، همین مسیر رشد و رسیدن به کمال انسانیت است که چون اخلاق سرلوحه عمل باشد راه نیز خود گشوده خواهد شد تا غایت رشد و کمال. بی‌تردید زن مسلمان امروز در میانه تضارب آرا و افکار اگر نتواند به‌واقع هویت‌یابی کند، از یک‌سو ملعبه دست دلالان سودجو قرار خواهد گرفت.
آنانی که هر دم او را به سویی خواهند کشید تا بازار کسب و کار خود را پررونق‌تر کنند و از سوی دیگر می‌تواند قربانی تحجر و خشک‌مغزی کسانی شود که کج‌فهمی‌شان تعالیم عالی وحی را وارونه به آنان نمایانده است. زن مسلمان اگر نتواند برداشت نوین و متناسب با زمان و مکان از دین داشته باشد یا محصور در برداشت‌های متحجرانه عده‌ای کج‌فهم می‌ماند و می‌پوسد یا در باتلاق مادیت محض فرورفته نابود خواهد شد؛ یعنی همین افراط و تفریطی که امروز دامنگیر بعضی جوامع مسلمان و مسلمانان جهان شده است

اما زن ایرانی که از یک‌سو با پیشینه تمدن زرین ایرانی و از سوی دیگر با تمدن اسلامی باریافته از فرهنگ ایرانی مواجه است، فرصتی مغتنم را برای فهم درست از دین با سلاح ژرف‌نگری در آیات وحیانی و تفسیر آیات قرآن با دیگر آیات آن پیش‌رو دارد که اگر درست از این فرصت بهره ببرد، به حقیقتی متعالی دست خواهد یافت

زن ایرانی، امروز پس از سپری‌کردن فرازو فرودهای بسیار تاریخی به آن درجه از فهم و درک و تجربه و پختگی رسیده تا راه زندگی خود را به‌درستی انتخاب کند

زن ایرانی، امروز می‌داند تنها داشتن «امید و آرزو» او را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند، بلکه باید برای محقق‌کردن آرزوها تلاش کرد. او می‌داند برای رسیدن به استقلال اقتصادی تنها چشمداشت به مهریه و ارث و مال‌های بادآورده او را کفایت نمی‌کند بلکه ابتدا باید بیاموزد و سپس وارد عرصه عمل شود و آستین‌ها را بالا بزند برای بردن رنجی که گنج را نصیب آدمی می‌کند و آنگاه که توش و توانی فراهم آمد، می‌توان به حضور برابر اجتماعی اندیشید و در این مسیر مبتنی بر آگاهی و تلاش است که می‌توان به چهار عنصر کمیاب قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات دست یافت

بدیهی است دو گروه افراطی و تفریطی که فهم درستی از اراده و قدرت انتخاب آدمی ندارند، تمام تلاش خود را خواهند کرد تا با ریسمان‌هایی بافته‌شده از افکار پوسیده و مردود خود زنان را به سوی خود بکشند اما آنچه نجات‌بخش نیمی از جمعیت جامعه خواهد بود، خودآگاهی و معرفت است که مانند واکسن با ایجاد مصونیت از ابتلا به دردها و امراض مهلک ممانعت خواهد کرد.

 منبع: روزنامه شرق