دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نو اندیش در جلسه ای که به مناسبت تقدیر و تشکر از اعضا شورای مرکزی و هیئت داوری دوره ی قبل در نشست شورای مرکزی جمعیت زنان برگزار شد، طی سخنان کوتاهی گفت : جمعیت این پتانسیل را دارد و در اساسنامه هم منعی وجود ندارد که آقایانی که به مبحث نواندیشی دینی علاقه مندند و یا در حوزه ی زنان کار کرده اند ، عضو جمعیت زنان مسلمان نو اندیش بشوند.

وی افزود: از آغاز تأسیس جمعیت تأکید ما بر نو اندیشی دینی بوده و با توجه به ظرفیت های موجود از زنان و مردانی که در این زمینه کار کردند ، کمک می گیریم و در نشست هایی که برگزار می کنیم به این مقوله بیشتر خواهیم پرداخت .