آذر منصوری قائم مقام دبیر کل حزب اتحاد ملت در گفت و گو با آفتاب یزد اظهار کرد: مشکل اصلی سوء مدیریت و ناکارمدی در ایران به‌کارگیری بازنشستگان نیست بلکه مسئله عدم به کارگیری شایستگان و به کارگیری مدیران توانمندی است که با ویژه‌گزینی و نظارت خاص نهادهای گزینشی و نظارتی، اجازه حضور در مدیریت کشور را ندارند به همین دلیل قانون منع به کارگیری بازنشستگان کمک موثری به حل این مسئله نمی‌کند.

وی افزود: اتفاقا این ویژه گزینی معطوف به نهادهایی می‌شود که این نهادها اساسا برای به کارگیری افراد با توجه به سن و سال شان حد و مرزی قائل نیست. بنابراین قانون مذکور تنها دست دولت را بست. در حالی که مسئله اصلی در کشور ما ویژه گزینی است که عملا مدیریت و کارآمدی نظام را تحت تاثیر قرار داده است. اعمال روش مذکور که ویژه گزینی را به دنبال دارد نتیجه‌اش چیزی جز مدیریت پر از چالش کنونی نیست. رانت‌ها و فساد در کشور و فقدان پاسخگویی و شفافیت که مسئله خصوصی سازی را تحت تاثیر قرار داده است نمونه بارز آن کارخانه نیشکر هفت تپه در خوزستان و بدهی معوقه کارگران این کارخانه بود که باز هم تاوان آن را مانند موسسات مالی اعتباری، دولت داد و این وضعیت که ناشی از همان فقدان مدیریت کارآمد، پاسخگو و شفاف در کشور و رانت و فساد است قطعا دامن سایر مجتمع‌ها‌ی تولیدی را خواهد گرفت.

این فعال حوزه زنان در خصوص عملکرد بانوان در شورای شهر پنجم به آفتاب یزد گفت: شورای شهر خود یک نهاد ناظر و سیاستگذار است. اصلی‌ترین وظیفه و اختیار شورای شهر در قانون کنونی انتخاب شهردار است. بنابراین با توجه به اینکه شهرداران تا چه‌اندازه نسبت به مسائل زنان توجه داشتند و شورای شهر پیگیر این مسائل بوده است تغییرات را در سطح شهرداری تهران می‌بینیم.

منصوری تصریح کرد: با این همه باید دید که در برنامه سوم شهرداری تهران چه جایگاهی به زنان اختصاص یافته است. به همین جهت باید اذعان کرد یکی از تفاوت‌ها‌ی بارز این برنامه با برنامه سایر شهرداران تهران مسئله زنان است و اینکه در این برنامه چه جایگاه مشخصی برای زنان دیده شده و چه تمهیدی برای زنانه کردن فضای شهری دیده شد. تا چه حد شهرداران نسبت به کارگیری زنان و مدیریت‌ها‌ی شهرداری حساسیت‌ها‌ی لازم را دارند اقداماتی در دوره نجفی و افشانی در رده معاونت زنان صورت گرفت، رخداد مثبتی بود. بنابراین به طور مشخص باید یکی از وجوه تمایز زنان در شورای شهر تهران و شهردار آن، توجه به مسئله زنان باشد.

قائم مقام دبیر کل حزب اتحاد ملت ادامه داد:. مشکل جدی در معاونت زنان ساختار آن است. ساختار معاونت زنان تناسبی با عنوان معاونت رئیس جمهور ندارد. در واقع این ساختار مانند سری بدون دست و پاست. بنابراین اگر قرار است اقدامی جدی در دولت صورت بگیرد باید معاونت زنان در ریاست جمهوری ساختاری کارآمد و گسترده تر داشته باشد.

مشروح گفت و گو در لینک زیر