مشاور شهردار و سرپرست اداره کل امور بانوان شهرداری تهران از آغاز برگزاری دوره‌های آموزشی مهارت‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی ویژه‌ی بانوان در سرای محلات تهران خبرداد.

  

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان فاطمه راکعی اظهار داشت: یکی از ضرورت‌های برنامه ریزی در حوزه‌ی خانواده، توجه به واقعیت‌های موجود و توصیف شرایط فعلی و شناسایی وضعیت مطلوب، برنامه ریزی وحرکت در جهت الگو‌های بایسته، با هدف بهبود وضعیت زندگی خانوادگی، ارتباطات و مناسبات بین نسلی و تلاش برای ارتقای کیفیت وپویایی زندگی افراد در خانواده هاست.

وی افزود: رفع مشکلات و چالش‌ها در این حوزه نیازمند کسب مهارت‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی است و دستیابی به زنجیره‌ای از این مهارت‌ها انکار ناپذیر است.

راکعی افزود: مطالعات نشان می‌دهد در دو دهه اخیر تغییرات بزرگی در سبک زندگی و شرایط شکل گیری خانواده و همچنین تداوم زندگی خانوادگی رخ داده است، لذا اداره کل امور بانوان شهرداری تهران بر آن است تا در راستای ماموریت‌های اجتماعی وفرهنگی، اجرای برنامه‌های آموزشی در راستای تحکیم بنیان خانواده را دردستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه ارتقای توانمندی و مهارت‌های بانوان، به عنوان محور‌های خانواده ها، بسیار قابل اهمیت است، افزود: بر همین اساس دوره‌های آموزشی مهارت‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی ویژه بانوان با دو رویکرد آموزشی و حمایتی، از نیمه آبان ماه در محلات شهر تهران برگزار می‌شود.