حضور درخشان زنان ایران در بازیهای آسیایی و‌کسب امتیاز و‌مدال برای کشور،بار دیگر ضرورت توجه واهمیت دادن به ورزش زنان را دو‌چندان کرد.برد شیرین آنها در فینال کبدی،مدال آوری در قایقرانی و‌ ورزش های رزمی و... نشان از توانایی و‌پشتکار آنها برای نشان دادن توانایی های خود و افتخار آفرینی برای ایران عزیز دارد.

در شرایطی که موضوع زنان ایران به یکی از موضوعات مورد توجه مخالفین کشور تبدیل شده است واز هر اتفاق مناقشه بر انگیزی در داخل مرزهای ایرانی در حوزه زنان به عنوان وسیله ای برای فشار به جمهوری اسلامی بهره می برند،دست گذاشتن روی توانایی هایی زنان ایران و برجسته کردن این توانایی ها نه تنها می تواند این برنامه ریزی ها را خنثی کند,بلکه به عاملی امید بخش برای بهبود جایگاه زنان ایران در ورزش و حوزه های دیگر مرتبط با توسعه و‌پیشرفت کشور بیانجامد.

اگر این اصل مهم را بپذیریم که ورزش می تواند موجب نشاط،سرزندگی،پویایی و سلامت جامعه باشد،بدون تردید ارتقاء ورزش زنان ایران و رفع محدودیت های دست و پاگیر برای ورزشکاران و نیز توجه رسانه ملی به این ظرفیت مهم، تاثیر قابل توجهی بر اعتماد به نفس و توانمندی زنان ایران و نیز اعتماد و اتکاء آنها به ظرفیت های داخلی کشور خواهد داشت.زنان و دختران ایران با پوشش قانونی جمهوری اسلامی به عنوان نمایندگان ایران در بازیهای آسیایی و جهانی حاضر می شوند و به جاست زنان و دختران ایران و چه بسا همه ایران تصاویر لحظات غرور و افتخار آفرینی آنها را از رسانه ملی ببینند و به دنبال ثبت این لحظات در شبکه های غیر ایرانی نباشند.این یک تعارض آشکار و غیر قابل انکار است که نتیجه ای جز تضعیف این ظرفیت برای کشور و نظام و واگرایی زنان ورزشکار به دنبال نخواهد داشت.

فارغ از اینکه باید از عملکرد دولت روحانی در زمینه بهبود وضعیت ورزش زنان ایران تقدیر کرد، تقویت این ظرفیت در کشور و حمایت همه جانبه از ورزش زنان ایران از سنین ابتدایی ،سرمایه گذاری است که نه تنها به تقویت نشاط و امید احتماعی نیمی از جمعیت کشور می انحامد،بلکه در دراز مدت کارنامه جمهوری اسلامی در حوزه زنان را پر فروغ تر و قابل دفاع تر خواهد کرد .