جلسه ماهانه معرفی کتاب در کتابخانه انجمن زنان پژهشگر تاریخ برگزار شد . در این جلسه کتاب ( زنان و دولت ، پس از انقلاب ) تألیف خانم پرستو سرمدی دانش آموخته رشته مطالعات زنان دانشگاه الزهرا (س) ، روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نو اندیش، معرفی و بررسی شد .

در آغاز جلسه پرستو سرمدی ضمن تشکر از انجمن زنان پژوهشگر تاریخ ، پیرامون موضوع کتاب توضیحاتی ارائه داد و گفت : کتاب زنان ودولت پس از انقلاب بخشی از مبحث تحلیل گفتمان دولت و فعالان جامعه مدنی در حوزه زنان است . وی همچنین به مراحل تحقیق خود اشاره کرد و برخی از مشکلات آن را برشمرد و یکی از مهمترین چالش های کار را عدم دسترسی به منابع واسناد ذکر کرد .

نویسنده ، دولت ها را به عنوان یکی از تأثیر گذارترین نهادها ، بر وضعیت زنان معرفی کرد که با اتخاذ سیاست ها و رویکردهای کلی و اجرای آن در قالب برنامه ها و مصوبات خردتر زندگی اجتماعی زنان را تحت تأثیر قرار می دهند . وی مطالعه اقدامات دولت های پس از انقلاب را هدف اصلی کتاب دانست و افزود : به همین دلیل مباحث اصلی کتاب شامل پنج فصل اصلی و در برگیرنده عملکرد پنج دوره ریاست جمهوری در ایران است و در هر یک از دوره ها علاوه بر این که عملکرد دولت ها در ارتباط با موقعیت اجتماعی زنان بررسی شده است ، به تبع سیاست گذاری های دولت ها ، عملکرد مجالس متعدد قانون گذاری در این دوره ها و همچنین مجموعه قوانین تصویب شده به عنوان بازتاب سیاست گذاری های کلی دولت تحلیل شده است .

وی در ادامه معرفی کتاب به این نکته مهم اشاره کرد که در کنار این مباحث به تحلیل عملکرد تشکل هایی که به طور خاص در مورد زنان فعالیت می کنند پرداخته و نیز نشریاتی را که در باره زنان مطالب مختلف حقوقی اجتماعی و فرهنگی را مطرح کرده اند را معرفی کرده تا نشان دهد این نهادهای مردمی تا چه اندازه می توانند بر عملکرد دولت ها تأثیر بگذارند .

عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نو اندیش در سخنان خود تصویر جامعی از همه آنچه که در طول سالیان گذشته پس از انقلاب برای جامعه زنان ایران اتفاق افتاده را توصیف و برخی از مطالبات زنان را در این سالها بازگوکرد و به این نکته مهم نیز اشاره کرد که در برخی از مقاطع تاریخ ایران ، فرازهایی برای جامعه زنان ایرانی اتفاق می افتد که در تاریخ جهان نیز نادر است . به عنوان مثال در دوران جنگ تحمیلی بسیاری از حقوق اساسی از زنان گرفته شد . در صورتی که اغلب کشورهای جهان زمانی که در هنگامه بی رحم جنگ در گیر می شوند به منظور استفاده از نیروهای مردان در جبهه های جنگ به تجهیز زنان می پردازند اما در ایران این اتفاق برعکس بود . در همان سالها دختران از شرکت در ۹۱ رشته دانشگاهی محروم شدند

وی در پایان سخنانش بر رویکرد وگفتمان متفاوت دولت ها تأکید کرد و خاطر نشان ساخت که ، همواره نوع نگاه دولت ها توانسته راه را برای زنان باز کند ویا سدی در مقابل آنان بسازد .

نویسنده در این کتاب توانسته به موضوع نویی بپردازد که هنوز بسیاری از مدارک و مستندات آن چندان در دسترس نیست ، با وجود این پرستو سرمدی ضمن بررسی دقیق بسیاری از مصوبات مجلس تصویر روشنی از موضوع را ارائه داده است. در عین حال بدون این که به خواننده نظر خود را القاء کند با ارائه شواهد ومدارک مخاطب را در تحلیل و قضاوت آزاد گذاشته است ، که این شرط اصلی یک اثر تاریخی است .

در پایان این جلسه حاضرین در زمینه مباحث مطرح شده به پرسش و پاسخ با نویسنده پرداختند و نظرات متفاوت خود را در ارتباط با موضوع کتاب مطرح کردند .