دومين كنگره جمعيت زنان مسلمان نوانديش با هدف تطبيق اساسنامه با قانون جديد احزاب روز جمعه برگزار شد تا يك حزب اصلاح‌طلب ديگر خود را با اين قانون به روز كرده باشد. جمعيت زنان نوانديش در حالي دومين كنگره خود را برگزار كرد كه چهره‌هايي همچون راكعي از سال 83 براي دريافت مجوز حزبي تلاش خود را آغاز كرده بودند. هر چند فعاليت رسمي اين حزب از سال 86 آغاز شد تا زنان اصلاح‌طلب با تابلوي زنان مسلمان نوانديش پا به عرصه فعاليت بگذارند. «ارتقاي سطح مشاركت سياسي» و «ارتقاي جايگاه مديريتي» زنان از اهداف موسسان اين حزب اعلام شده است.

راكعي، دبيركل جمعيت زنان نوانديش در تشريح برگزاري كنگره به «اعتماد» گفت: «بيشتر شركت‌كننده‌ها اعضاي ارشد جمعيت بودند كه از مركز استان‌هاي مختلف براي حضور در كنگره آمدند. جمعيت در همه استان‌ها و بسياري از شهرستان‌ها دفاتر فعال دارد. ما سايت، خبرنامه و انتشارات مستقل داريم و فعاليت‌هاي ارزشمندي را در سطح استان‌ها انجام مي‌دهيم.» در اين كنگره فاطمه راكعي و آذر منصوري به سخنراني پرداختند.

دبيركل اين جمعيت اظهار داشت: «سخنان دبيركل در مورد وضعيت امروز زنان كشور و فعاليت‌هاي جمعيت بود. همچنين تلاش شد تا با ترسيم افق پيش روي جمعيت زنان مسلمان نوانديش، فعاليت‌هاي آتي جمعيت بيان شود. همچنين خانم منصوري تحليلي از وضعيت سياسي امروز كشور ارايه كرد. در اين كنگره كارگاهي با همت كميته آموزش جمعيت برگزار شد كه در زمينه تعريف هويت جمعيت و بررسي وظايف معطوف به آن بود.» او تاكيد كرد كه اين جلسه كنگره فوق‌العاده حزب بوده و انتخاباتي براي شوراي مركزي و اركان آن انجام نشده است و بيان كرد كه تقريبا در 31 استان كشور اين جمعيت دفاتر فعال داشته و در برخي شهرستان‌ها نيز چهره‌هاي فعال حضور دارند.

ليست فعاليت‌هاي جمعيت

فعاليت‌هاي جمعيت زنان نوانديش به گفته فاطمه راكعي اينگونه است: « در زمينه توانمند‌سازي زنان، تعامل، گفت‌وگوهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي و تحليل مسائل سياسي روز براي زنان و خانواده‌ها كارگاه‌هايي تشكيل مي‌دهيم. همچنين در زمينه اخلاق شهروندي و ديني و حقوق فردي، اجتماعي و خانوادگي و همچنين مسائل زيست‌محيطي كلاس‌هايي برگزار مي‌كنيم.»

جمعيت زنان نوانديش همچنين سعي كرده تا با فراكسيون زنان مجلس و زنان شوراي شهر ديدار كند. فاطمه راكعي با بيان اين موضوع گفت: «قانونگذاري براي نيازهاي روز زنان در دستور كار ما است. پيشنهادات و طرح‌هاي‌مان را به مجلس و شوراي شهر مي‌دهيم. همچنين درصدد هستيم تا با زنان مسلمان فعال در منطقه و جهان ارتباط داشته باشيم. البته به خاطر مشكلات و موانعي در سال‌هاي پيش از دولت روحاني در اين زمينه داشته‌ايم. اما به هر حال تلاش مي‌كنيم تا فعاليت‌هاي بين‌المللي‌مان را افزايش دهيم.»

مشاركت سياسي و مساله تبعيض جنسيتي

سهم 30 درصدي در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستاي پنجم هدفگذاري مشاركت سياسي زنان بود اما در عمل در 16 مركز استان تعداد زنان راه‌يافته به شوراي شهر كاهش يافت و در عين حال 11 استان از جمله تهران مشاركت زنان روند صعودي را نسبت به دوره پيشين پيمود. همچنين در مجلس دهم تعداد نمايندگان از 3 درصد در دوره قبل به 6 درصد رسيد. رقمي كه حكايت از تبعيض شديد جنسيتي دارد. با اين پيش‌زمينه احزابي چون جمعيت زنان مسلمان نوانديش و مجمع زنان اصلاح‌طلب در چه قالبي مي‌توانند كنشگري كنند؟ تاكنون كه پاسخ اين احزاب اصلاح‌طلب «مذاكره با شوراي عالي سياستگذاري و احزاب مردانه» براي گرفتن مجوز حضور بيشتر زنان در ليست‌هاي اجماعي بوده است.

همين است كه راكعي به «اعتماد» گفت: «ما افزايش سهميه زنان در انتخابات آتي را 50 درصد در نظر گرفته‌ايم. امكان‌هاي توفيق‌مان مشخص نيست اما به هر حال جمعيت زنان نوانديش بيشترين سهم و نقش را در لابي‌ها و فرهنگ‌سازي در اين خصوص داشته است. » عملكرد شوراي عالي سياستگذاري در انتخابات پيشين البته نقد فعالان زن اصلاح‌طلب را برانگيخته بود. آذر منصوري، عضو جمعيت زنان مسلمان نوانديش نسبت به اجرايي نشدن سهم 30 درصدي زنان به خصوص در استان‌هايي غير از تهران گفته بود: «من مي‌خواهم شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان را نقد كنم چون اختصاص سهميه 30 درصدي براي ورود خانم‌ها به فهرست اميد، تنها سازوكاري بود كه مي‌شد اميدوار شد زنان به سطوح بالاي مديريتي و سياسي راه پيدا كنند.

» فاطمه راكعي نيز همان زمان گفته بود: «عده‌اي از آقايان اصولا هميشه به هر علتي مانع بودند اين سهميه 30 درصدي محقق شود، ظاهرا اين ممانعت‌ها اصولگرا و اصلاح‌طلب هم ندارد.» البته نگاه دبيركل جمعيت زنان نوانديش نسبت به اين مساله چنين است: «اينكه در برخي شهرستان‌ها نتوانستيم به سهميه 30 درصد دست پيدا كنيم درعوض در برخي استان‌هاي محروم‌تر حتي با كمال شگفتي شاهد بوديم كه بيشتر از 30درصد هم زنان به شوراها راه پيدا كردند. حتي بسياري از زنان منتخب به رياست شوراها منصوب شدند. اگرچه با خواسته ما فاصله دارد اما پيشرفت بزرگي بوده است. در دولت هم اگر در كابينه موفقيتي نداشته باشيم اما نمي‌خواهيم اهرم فشاري بر دولت مظلوم اعتدال باشيم.» با اين حساب امروز پرسشي مقابل زنان اصلاح‌طلب وجود دارد و آن اينكه آيا فعاليت اين احزاب تنها بايد در حد مذاكره محدود بماند؟