آذر منصوری در گفتگو‌با خبر فوری گفت: قوه قضاییه در مورد حذف41 ماده از لایحه حمایت زنان شفاف سازی کند

قائم مقام جمعیت زنان مسلمان نو اندیش تأکید کرد: این لایحه بر اساس یک نیاز و یک ضرورت تهیه شده است، ضرورتی که خلا آن در قوانین موجود به شدت احساس می شود. واقعیت این است که در موضوع خشونت علیه زنان قوانین موجود توان و ظرفیت کافی را برای پیشگیری و‌بازدارندگی ندارند و یکی از رویکردهای اصلی این لایحه بر همین اصل متمرکز است

وی تصریح کرد: نفس بودن هر قانونی که زمینه کاهش خشونت و جرم را در جامعه کاهش دهد بهتر از بی قانونی است. اینکه زنان ایران بدانند قانون در این شرایط سخت پشتیبان آن هاست علاوه بر ایجاد تکیه گاه برای آنها ،تاثیر روانی بسزایی در کاهش خشونت علیه زنان از جانب عاملان خشونت و خشونت دیدگان نیز دارد.

منصوری گفت: علاوه بر قانون باید جامعه از آموزش های لازم برای آشنایی با این نوع قوانین و نیز برخوردار باشد. چه بسا قوانین حمایتی هست اما به دلیل عدم آگاهی نسبت به این قوانین حرکتی برای دادرسی انجام نمی شود.