مشاور شهردار تهران در امور بانوان با تاکید بر لزوم حمایت از زنان آسیب دیده و در معرض آسیب در قالب مراکز کوثر گفت: یکی از دغدغه های من آن است که امکانی فراهم شود تا زنان متخصص و سازمان های مردم نهاد، طرح های خود را به ما ارائه دهند و در صورت پذیرش طرح ها نیز مراحل اجرایی با همکاری زنان از سطح محلات آغاز می شود.

فاطمه راکعی در افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی که با حضور محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ولی الله شجاع پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، ابراهیم شیخ؛ معاون توسعه منابع انسانی، زهرا نژاد بهرام، عضو شورای اسلامی شهر تهران، پروانه مافی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عبدالرحیم کرکه آبادی،مدیرکل دفتر شهردار تهران برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری یازده دوره از نمایشگاه زنان و تولید ملی در سال های گذشته اقدام ارزشمندی بوده و ما نافی تلاش های انجام شده نیستیم، اما آن چه مسلم است این است که زنان در همه جوامع از بسیاری از حقوق انسانی و اجتماعی محرومند و تبعیض زدایی از حقوق این افراد، علی رغم گذشت چهاردهه تلاش، آن گونه که باید انجام نشده است.

وی با بیان این که اشتغال و تولید در جامعه ما عموما در دست مردان است، گفت: زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و روحیه مادرانه آنان تنها به خانواده محدود نمی شود و تمام جامعه بشری را در بر می گیرد. زنان با این روحیه کار می کنند و با یاری برادرانشان در سایه قانون و اسلام قدم برمی دارند.

مشاور شهردار تهران در امور بانوان ادامه داد: اولین خواسته من از شهردار تهران این بود که برای ایجاد نشاط، امید و شکوفایی جامعه در حوزه زنان، نگاه مثبت نسبت به تجمیع حوزه های مربوط به زنان در شهرداری داشته باشند. امیدوارم با این تجمیع که اخیرا صورت گرفت، سرعت ارتقای مدیریت، جذب زنان در ساختار شهرداری و تلاش برای تغییر چهره شهر و تبدیل آن به شهر دوستدار خانواده صورت پذیرد.

راکعی با بیان این که توجه به توانمندسازی زنان و دغدغه های بزرگ آنان، اصلاح طلب و اصولگرا ندارد، گفت: برای توسعه شناخت نسبت به توانمندی بانوان باید تلاش کنیم و این تلاش گاهی تنها شامل مردان نمی شود و زنان را هم در بر می گیرد.

وی با تاکید بر لزوم حمایت از زنان آسیب دیده و در معرض آسیب در قالب مراکز کوثر عنوان کرد: یکی از دغدغه های من آن است که امکانی فراهم شود تا زنان متخصص و سازمان های مردم نهاد، طرح های خود را به ما ارائه دهند. در صورت پذیرش طرح ها نیز مراحل اجرایی با همکاری زنان از سطح محلات آغاز می شود.

به گفته راکعی، نمایش توانمندی زنان سرپرست خانوار، آشنایی برندها با ستاد توانمندسازی و کوثرها، رقابت کوثرها با برندها، شبکه سازی، اعتماد به برندهای ایرانی، تحول در استانداردهای خرید و فروش و ایجاد فضای خانوادگی خرید از مهم ترین اهداف برگزاری نمایشگاه های زنان و تولید ملی بود.

وی ادامه داد: به طور حتم برگزاری نمایشگاه کار بزرگی است، اگرچه اشکالاتی وجود داشته. به طور مثال یکی از انتقادات، حضور پر رنگ برندهای مطرح بود اما باید گفت دلیل این حضور حمایت آنان از مراکز کوثر است.

مشاور شهردار تهران در امور بانوان با تاکید بر این که همه باید به پیشرفت کشور کمک کنیم و نمی خواهیم با خراب کردن آن چه بوده، چرخ را دوباره اختراع کنیم، به اهداف دوازدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی پرداخت و عنوان کرد: عرضه تولیدات بین استانی، افزایش کمی نمایشگاه از دو بار به چهار بار در سال، تلاش برای تحقق نمایشگاه دائمی، استفاده از امکانات شهر هوشمند و حمایت از استارتاپ های زنان در بخش های تولیدی به ویژه پوشاک از مهم ترین اهداف این دوره از نمایشگاه است. ضمن این که امسال برای نخستین بار رویداد استارتاپ ویکند، در محل نمایشگاه برگزار می شود.