فاطمه راکعی مشاور شهردار تهران در امور بانوان روز چهارشنبه 27دی ماه 1396 در دوره مهارت آموزی زنان سرپرست خانوار که درشهربانو منطقه 14 برگزار شد، حضور پیدا کرد.

در این برنامه مشاور شهردار در امور بانوان، درخصوص اهمیت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار گفت: بخشی از پروسه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بر عهده نهادهای متولی است و شهرداری تهران در طول سال های گذشته با تاسیس مراکز مهارت آموزی کوثر در این راه تلاش کرده است.

وی در ادامه افزود: مشکل زنان سرپرست خانوار، مشکل تمام جامعه است و همه نهادهای متولی بایستی با کمک یکدیگر به حل آن بپردازند.

فاطمه راکعی در پایان گفت: در حال حاضر در تلاشیم تا ضمن افزایش کیفیت دوره های مهارت آموزی فردی برای زنان سرپرست خانوار و فرزندانشان، توسعه کمی و کیفی مراکز مهارت آموزی کوثر را نیز داشته باشیم.