رییس کمیته زنان خانه احزاب با اشاره به اینکه برای بهتر شدن زندگی زنان تهران با تمام توان کار می‌کنیم، گفت:تهران چهره‌ای خشن برای زنان دارد.

به گزارش ایسنا، فاطمه راکعی در جلسه کمیته زنان خانه احزاب با اشاره به ضرورت تعیین شاخص‌های کالبدی مؤثر در امنیت زنان در فضاهای شـهری، اظهار کرد: باید عوامـل مؤثر در امنیت زنان در فضاهای شهری به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: کیفیت معابر، پوشش گیاهی ،روشنایی، مبلمان شهری و همچنین باز یا بسـته بـودن فضـا در احساس امنیت زنان در محیط کالبـدی شـهر تاثیر گذار است.

راکعی با بیان اینکه امنیت اجتماعی و به طور کلی امنیت با فضا و ساخت و ساز شهری ارتبـاط مسـتقیمی دارد، افزود: فضاهای شهری مناسب تا حد زیادی تأمین کننده امنیت و در مقابل، فضای نامناسب زمینه ساز انواع آسیب‌ها و معضلات اجتماعی است.

دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نو اندیش امنیت را از شاخص های کیفی زندگی در شهرها برشمرد و افزود: امنیت در فضای شهرها منجر به افزایش تعاملات شهروندان می‌شود، اما محیط‌های نامطلوب شهری مشـکلات بسـیاری را بـرای تعـاملات شهروندان، به ویژه زنان ایجاد می‌کند.

مشاور امور زنان شهردار تهران با اشاره به حضور روزافزون زنان در محیط‌های کار و فعالیت اجتمـاعی، گفت: در فضاهای شهری، تناسب مبلمان شهری، کفپوش‌ها، طراحی مسیرهای پیاده ، نورپردازی، رنگ و طراحی فضاهای شهری اغلب با رویکرد مردانه طراحی شده است و تفاوته‌ای جنسیتی و رفتاری زنان در طراحی فضاهای شهری کمتر مورد توجه بوده است که باید این موضوع اصلاح شود.

وی همچنین به برگزاری جلسات منظم به صورت ماهانه در راستای تعامل بیشتر با اعضای شورای شهر تهران در حوزه زنان اشاره کرد و گفت: تهران چهره‌ای خشن برای زنان دارد که باید با کمک تیم جدید شهرداری، این چهره را عوض کنیم.

راکعی به افزایش سهم زنان در مدیریت کلان کشور اشاره و خاطر نشان کرد: تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا سهم زنان در بخش‌های مدیریتی سازمان‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه مدیریت شهری افزایش یابد.

وی در پایان درخواست کرد:طرح‌ها و لوایح مربوط به زنان قبل از طرح در صحن علنی و همزمان با بررسی در کمیسیونهای تخصصی از سوی فراکسیون زنان مجلس جهت بررسی و ارایه نقطه نظرات زنان نخبه سیاسی در اختیار کمیته زنان خانه احزاب قرار بگیرد.