طی نشستی که روز شنبه چهار آذرماه 1396با حضور دکتر فاطمه راکعی مشاور شهردار تهران در امور بانوان و خانم مهندس میرزایی‌ معاون ورزش بانوان سازمان ورزش شهرداری تهران و مدیران تربیت بدنی بانوان مناطق 22 گانه پایتخت برگزار شد، مباحث مربوط به ورزش بانوان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این برنامه دکتر راکعی ضمن ابراز خرسندی از این دیدار خواستار تهیه گزارشی از وضعیت فعلی ورزش بانوان و مسائل و مشکلات آن در شهر تهران و نظرات و پیشنهادات مدیران تربیت بدنی در مناطق شد تا این مسائل از طریق ایشان با مسئولین مستقیم این حوزه در شهرداری تهران طرح و مورد پی گیری قرار گیرد.

دکتر فاطمه راکعی، در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای مدیران تربیت بدنی، در ارتباط با مجموعه های ورزشی الزهرا، بر لزوم برخورد مهربانانه و ایجاد محیطی پرنشاط برای بانوان تاکید کرد و برای بر برگزاری نشست مشترک با مدیران این مجموعه ها قول مساعد داد.