جشن روزجهانی کودک به ميزبانى سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران روز پنج شنبه 2 آذرماه در فرهنگسرای بهمن برگزار شد. در این جشن فاطمه راكعى مشاور امور بانوان شهردار تهران ضمن تشکر از اقدام سازمان خدمات اجتماعی در برگزاری جشن "هرکودک نشانی خداست" بر لزوم توجه به کودکان به ویژه کودکان کار در شهر تهران تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد تا به زودی برنامه های مشخصی درخصوص توجه به نیازهای کودکان کار تدوین شود. در پایان دکتر راکعی یکی از اشعار خود را ضمن تقدیم به کودکان قرائت کرد.