فاطمه راکعی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اظهارات و شروط مطرح شده پیرامون حضور زنان در ورزشگاه‌ها، این مساله را موضوعی انحرافی در میان مطالبات گسترده زنان دانست و گفت: مطرح شدن چنین موضوعاتی به این دلیل است تا نظر زنان و جامعه را از مسائل بزرگتر، ریشه‌ای و بنیادی زنان همچون نادیده گرفتن آنان برای حضور در جایگاه‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی و در سطوح بالای مدیریتی منحرف کند.

وی ادامه داد: زنان در سطوح اجتماعی و فرهنگی با مشکلات زیادی روبرو هستند که یکی از مصادیق آنها تجربه خشونت‌های خانگی و اجتماعی است. در میان این مشکلات، مسأله حضور زنان در ورزشگاه‌ها مساله کوچکی است.

این فعال حقوق زنان با تأکید بر اینکه حضور زنان و خانواده‌ها در ورزشگاه‌ها حق طبیعی و بدیهی زنان و جامعه است اظهار کرد: وضع کنونی و اعمال محدودیت برای زنان، مخالف اسلام و قانون اساسی است. هر وقت این سوال که آیا زنان باید در ورزشگاه به عنوان تماشاگر حضور پیدا کنند؟ مطرح می شود، احساس حقارت به من دست می دهد. این پرسش مثل این است که گفته شود زنان و مردان در سینماها یا پارک هاو پیاده رو ها نیز از هم جدا باشند و در نهایت شهر را زنانه و مردانه کنیم. این تفکر که باید زنان و مردان را در سطح اجتماع از هم جدا کنیم، در صدر اسلام هم مطرح نبوده است و تفکری معیوب و مریض است.

راکعی با بیان اینکه بانوان نباید تا این حد مسائل را جدی بگیرند و به محدودیت هایی که وجود دارد بهاء ندهند، گفت: زنان باید علیه کسانی که این تفکرات ومسائل انحرافی را مطرح می کنند طرح شکایت کنند. همچنین مسئولان دولت مانند دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی و معاون زنان و امور خانواده رئیس جمهور، باید این مسائل را پیگیری حقوقی کرده و با کسانیکه فراتر از قانون، به نیمی از جمعیت کشور و کل جامعه فرهیخته و آگاه ایران توهین می کنند، مقابله کنند.