شهربانو امانی در نشست نقد و بررسي "طرح بازنشستگي زنان با ٢٠ سال خدمت" از پاسخ‌گو بودن و حضور نمایندگان زن در کنار کنشگران قدردانی کرد و گفت: متاسفانه مشکل ما در بحث اشتغال زنان، مشکلی تاریخی است، در حال حاضر، جمعیت زنانِ دانش‌آموخته ما، دو برابر مردان است و من استدعا دارم با توجه به احکام و روند برنامه ششم و اهداف برنامه‌های پنج دوره قبل از انقلاب و پنج دوره بعد از آن، به نظرهای کارشناسی شده بهای بیشتری بدهیم.

وی با تاکید بر بازی نکردن با واژه‌ها، بیان کرد: بخش مهمی از برنامه‌ها اجرایی ‌نمی‌شود با توجه به اندوخته و تصمیم فراکسیون، شایسته است این مسائل در هم‌‌اندیشی‌ها پیگیری شود و نظر زنان در هر دو طیف سنجیده شود.

امانی ادامه داد: با بازی واژه‌ها، عدالت جنسی حذف نمی‌شود، روی کلمه‌ها حساس نباشیم، این‌که این واژه بومی هست یا نه، دردی را دوا نمی‌کند، به توسعه پایدار بیاندیشیم همان‌گونه که در سازمان ملل، چندین پیشنهاد رییس‌جمهور رای آورد.

وی پیگیری اجرای مصوبات را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: از مرکز پژوهش‌ها و معاونت ریاست جمهوری بخواهید پیگیری کنند که از زمان اعلام اجرای احکام، چند درصد آنان اجرا شده است.

شهربانو امانی با اشاره به پرداخت حق بیمه مساوی بین زنان و مردان و این‌ مساله که پس از فوت زن، فرزند باید حتما تحت تکفل باشد، افزود: برنامه‌ها را کارشناسی شده پیش ببرید و اگر به این نتیجه رسیدید که برنامه‌تان به نفع زنان است، بودجه بگیرید و به صورت علمی به دنبال قانون دائمی باشید و یک بار برای همیشه، مطالبات زنان را در قوانین دائمی بگنجانید.

امانی در پایان سخنان خود گفت: هر مجلسی، در طی مدت یک سال، مرحله تثبیت را می‌گذراند و در سال‌های بعد از آن باید باردهی داشته باشد، امیدواریم به زودی شاهد باردهی این مجلس باشیم.