دانشجويان همواره بر روند تحولات و نيز پيشرفت كشور ما تاثير جدي داشته‌اند. مي‌توان گفت، كمك به نوسازي جامعه و رشد و توسعه همه‌جانبه كشور كه در نهايت منجر به خروج از عقب ماندگي مي‌شود، از مهم‌ترين تاثيرهاي دانشگاه‌هاست. يكي از كاركردهاي دانشگاه را بايد تلاش براي بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي موجود در كشور ارزيابي كرد، تا جامعه از اين طريق به درستي در راه توسعه همه‌جانبه گام بردارد. نبايد فراموش كرد كه براي بهبود وضعيت كنوني نياز به مولفه‌هايي است كه از آن جمله مي‌توان نياز به مطالعه تاريخ معاصر ايران و جهان را اشاره كرد كه موضوع بسيار با اهميتي است. بايد با مطالعه تاريخ از آن درس گرفت و آموخت. يكي ديگر از موارد با اهميت نقد و ارزيابي است كه بايد به‌طور مداوم در مسائل مختلف مورد توجه قرار گيرد. در كشور ايران نيت‌هاي خوب زياد است، اما گاه ديده مي‌شود كه اين نيت‌ها با عقلانيت و تدبير همراه نيست. درنتيجه، خساراتي سنگين را به كشور تحميل مي‌كنند. بسياري مشكلات وجود داشته كه يافتن راه‌حل براي آنها به سادگي امكانپذير بود، اما اين مسير طي نشد و مشكلات و معضلات زيادتري ايجاد كردند. در نتيجه آن، ديدگاهي منفي از ايران در اذهان جهانيان شكل گرفت. بايد پذيرفت كه نيازمند استفاده از تجربه‌هاي جهان براي پيشرفت و نوسازي كشور هستيم. نمي‌توان ارتباط با دنيا را قطع كرد. البته بدان معنا نيست كه به تقليد محض از كشورهاي پيشرفته پرداخته شود، بلكه بايد با توجه به ظرفيت‌هاي كشور ايران از مسير طي شده ديگران استفاده كرد. بي­‌ترديد ايران ظرفيت‌ها و منابع بسياري دارد، اما متاسفانه مديريت صحيح بر اين منابع بي‌شمار وجود ندارد. حرف‌ها و شعارهاي زيباي زيادي از همه ‌جا شنيده مي‌شود، اما در عمل در آنها مشكل وجود داشته است. دانشگاه‌هاي كشور مي‌توانند زمينه تغيير و توسعه در ايران را فراهم آورند. علاوه بر تحصيل با كيفيت، دانشجويان در قالب تشكل‌هاي دانشجويي، زمينه توسعه مدني را در كشور فراهم كنند. انجمن‌هاي اسلامي يكي از اين تشكل‌هاي پر اهميت در دانشگاه‌ است. هر زمان كه دانشگاه‌ها پرتحرك و پويا بودند، كشور گام‌هاي بلندی در مسير پيشرفت برداشته است. هر زماني دانشگاه مايوس و فعاليت دانشجويان راكد شده، كشور دچار مشكلات زيادي مي‌شود. براي درك بهتر اين ارتباط، نياز به مراجعه به گذشته دور نيست. در همين چند سال اخير كشور براي مدتي دچار اين دشواري در راه پيشرفت شد. بنابراين اهميت فعاليت دانشگاه‌ها و فعاليت‌هاي دانشجويي امري قابل توجه در مسير توسعه است كه بايد آن را جدي تلقي كرد.

منبع: روزنامه آرمان