امام خمینی (ره)در ۳۷ سال پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کردند که "زنان باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت داشته باشند"این دیدگاه در آن مقطع نیز مخالفین جدی داشت ، اما این تاُکید در کنار دیگر توصیه ها و برخی از رفتارهای امام ،نشان از نگاه مترقیانه رهبر کبیر انقلاب اسلامی نسبت به حضور زنان در مقدرات اساسی کشور داشت. از سوی دیگر ،این تاُکیدات باعث شد فصلی ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی به زنان اختصاص یابد .اما آنچه که در طی این ۳۷ سال اتفاق  داده ،نشان می دهد در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها ،عملا راهبردلازم ، برای جریانسازی حضور زنان در مبادی تصمیم گیری و تصمیم سازی و سامانه های کلان برنامه ریزی (مقدرات)به کار گرفته نشده است.

به عبارت دیگر پس ازگذشت  ۳۷سال از پیروزی انقلاب اسلامی و به رغم حضور چشمگیر زنان در مقاطع آموزش عالی کشور و کسب توانمندیها  و تخصص ،اما همچنان رتبه شکاف جنسیتی در ایران تنها ۴ رقم با آخرین کشور دنیا فاصله دارد.

اینکه" مبنای به کار گیری افراد در موقعیت های کلان تصمیم گیری باید شایسته سالاری باشد و نه زن یا مرد بودن "به اعتقاد من می تواند مبنای درستی است ،اما به طور قطع این معیار بدون اتخاذ استراتژی جریانسازی عدالت جنسیتی به نتیجه ای خواهد انجامید که امروز کشور ما با آن مواجه است.راهبرد جریانسازی عدالت جنسیتی ،تجربه موفقی است که کشورها و جوامع دیگر که از قضا رتبه قابل قبول تری از حیث شکاف جنسیتی در مقایسه با ایران دارند ،بکار گرفته اند و این راهبرد به آنها کمک کرده است تا  تبعیض های موجود علیه  زنان را کاهش دهند.در واقع اتخاذ این راهبرد جزئی از برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت توسعه در این کشورهاست.آنها در یافته اند که  توسعه همه جانبه ،پایدار و متوازن و درونزا ،بدون ایجاد فرصت های برابر برای زنان به دست نخواهد آمد.

در این روزها که موضوع تغییر بخش هایی از کابینه دولت یازدهم مطرح است و قرار است چند تن از وزرای دولت جای خود را به افراد دیگری بدهند،فقدان این استراتژی در رویکردها بار دیگر خود را نشان داد‌.

در استراتژی جریانسازی عدالت جنسیتی که از قضا در برنامه ششم توسعه هم به آن اشاره شده است،در چنین بزنگاهها و فرصت ها یی  باید موضوع ضرورت حضور زنان در مقدرات ،مطرح و به عنوان یک مطالبه جدی در راستای تاُمین بخشی از  الزامات توسعه و پیشرفت کشور مد نظر دولتمردان ، کنشگران سیاسی و اجتماعی و به خصوص فعالین حوزه زنان و نیر زنان حاضر در هیئت دولت قرار گیرد.طرح و پیگیری این مطالبه بخشی از راهبرد عدالت جنسیتی است که فقدان آن باعث شده است، علی رغم تصریح بنیانگذار جمهوری اسلامی جای زنان ایران در مقدرات اساسی مملکت خالی باشد.بنابر این این روزها فرصت مناسبی است که بار دیگر از دولت و مجلس خواست که فراموش نکنند حضور زنان در مقدرات ، اقدام جدی ،جسورانه و قاطعانه آنان را می طلبد و کنشگران نیز فراموش نکنند که بدون طرح و پیگیری و اقدام موُثر‌ آنان ،شکافهای موجود پر نخواهد شد.

حضور زنان در مقدرات به عنوان یک اصل غیر قابل انکار نیاز به اقدامات همه جانبه در ساختار حقیقی و حقوقی ایران دارد.

منبع: روزنامه شرق