در حال حاضر نمی‌توانیم به صورت قطعی از اینکه حتماً ۳۰ درصد فهرست‌ها را زنان تشکیل می‌دهند، صحبت کنیم چرا که تنها حدود ده درصد افرادی که برای انتخابات ثبت‌نام کردند به زنان اختصاص دارد.

عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح‌طلب با اشاره به استراتژی اصلاح‌طلبان برای اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی به زنان در فهرست‌های انتخاباتی گفت: رایزنی در جهت تأیید صلاحیت چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب که هیئت‌های نظارت صلاحیت آن‌ها را تأیید نکرد و همچنین شناسایی زنان تأیید صلاحیت‌شده برای این دوره از انتخابات از میان زنان اصلاح‌طلب، به طور جدی در دستور کار اصلاح‌طلبان قرار گرفته است.

الهه کولایی عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح‌طلب با اشاره به تلاش اصلاح‌طلبان برای ورود زنان به مجلس گفت: از ابتدای فعالیت جدید گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب برای مبارزات انتخاباتی مجلس دهم، موضوع ایجاد شرایط و ساز و کار مناسب برای حضور سازنده و مؤثر زنان در عرصه تصمیم‌گیری در حوزه مجلس شورای اسلامی مطرح شد.

این نماینده دوره ششم مجلس افزود: در واقع با در نظر گرفتن سهمیه ۳۰ درصدی برای زنان، ایجاد شرایط مناسب برای حضور زنان از سوی اصلاح‌طلبان مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

این عضو هیئت‌رئیسه شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان در مورد برنامه‌های اصلاح‌طلبان برای ورود زنان به مجلس اظهار داشت: سازوکارهای مناسبی برای تحقق این هدف مورد توجه واقع شده است از جمله تهیه فرم‌هایی که برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نامزدها و ثبت‌نام‌کننده‌های این دوره از انتخابات تهیه شده است، مسئله سهمیه زنان و امتیاز این گروه از آحاد جامعه به طور ویژه مورد تأکید قرار گرفته است.

کولایی همچنین ادامه داد: بر همین اساس با شناسایی زنانی که نام آن‌ها توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت تأیید شده و همزمان پیگیری تأیید صلاحیت زنان شاخصی که صلاحیت آن‌ها تأیید نشده، همچنان تلاش برای گنجانده شدن آن‌ها در فهرست‌های انتخاباتی انجام می‌شود. در واقع اجرای این استراتژی از سوی شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان به طور جدی در جریان است.

این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه به دلیل فضای عمومی جامعه امکان پیگیری استراتژی اصلاح‌طلبان برای اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی به زنان در فهرست‌های انتخاباتی، گفت: رایزنی در جهت تأیید صلاحیت چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب که هیئت‌های نظارت صلاحیت آن‌ها را تأیید نکرد و همچنین شناسایی زنان تأیید صلاحیت‌شده برای این دوره از انتخابات از میان زنان اصلاح‌طلب، به طور جدی در دستور کار اصلاح‌طلبان قرار گرفته است.

این عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح‌طلب در مورد امکان تحقق استراتژی اصلاح‌طلبان در زمینه حضور زنان در مجلس، یادآور شد: ما در حال حاضر نمی‌توانیم به صورت قطعی از اینکه حتماً ۳۰ درصد فهرست‌ها را زنان تشکیل می‌دهند، صحبت کنیم چرا که تنها حدود ده درصد افرادی که برای انتخابات ثبت‌نام کردند به زنان اختصاص دارد.

کولایی همچنین اضافه کرد: وقتی ما تعداد قابل قبولی از زنان را در حوزه ثبت‌نام نداریم به طور طبیعی اجرایی کردن این ایده هم با موانع گوناگون روبرو می‌شود اما همان‌طور که اشاره کردم اصلاح‌طلبان به صورت جدی این موضوع را پیگیری می‌کنند تا تعداد قابل قبولی از زنان در فهرست‌های انتخاباتی حضور داشته باشند.

منبع: رویداد 24