اجتماعی

فخرالسادات محتشمی پور : «دوران سازندگی نقطه عطفی در مطالعات زنان بود

آذر منصوری: هرکدام از مسائل مربوط به حوزه زنان می‌تواند موضوع یک پایان‌نامه باشد

هادی خانیکی: بازنمایی وضعیت زنان در رسانه ضعیف‌تر از قدرت زنان در جامعه است

مراسم رونمایی از کتاب زنان و دولت، پس از انقلاب نوشته پرستو سرمدی برگزار شد

فاطمه راکعی: می‌خواهیم شهری دلخواه زنان بسازیم

فاطمه راكعي: شناسایی نیازهای زنان شهروند تهرانی با همکاری معاونت های شهرداری در صدر برنامه کاری است

آذر منصوری :هر نوع برخوردی که به این اعتراض شکل امنیتی بدهد به‌طور قطع پاک کردن صورت مسئله است

توسعه کمی و کیفی مراکز مهارت آموزی کوثر

احزاب باید برای افزایش مشارکت سیاسی زنان برنامه‌ریزی کنند

ضرورت نگاه جنسیتی به بحران ( فاطمه راکعی مشاور شهردار تهران در امور بانوان)