شرکت کنندگان در این نشست خانم ها زهراشجاعی از مجمع زنان اصلاح طلب، فاطمه راکعی از جمعیت زنان مسلمان نواندیش،فخرالسادات محتشمی پور از شورای همگرایی زنان احزاب اصلاح طلب، آذرمنصوری از شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان و نمایندگان دیگر احزاب خواهند بود.

زمان: یک شنبه 29 آذر ساعت 15:30 مکان:دفتر جمعیت زنان مسلمان نواندیش