بسم الله الرحمن ارحیم

 در روزها و هفته های اخیر موج جدیدی از اقدامات تروریستی گروه افراطی و خشونت طلب موسوم به داعش منجر به کشته شدن زنان و مردان و کودکان بی دفاع شده است.این رویه و رویکرد نه تنها با دین مبین و رحمانی اسلام نسبتی ندارد ،بلکه در تضاد آشکار با روح اسلام و آیین مسلمانی است.متاسفانه با خبر شدیم شب گذشته این گروه افراطی مرزهای خاور میانه را در نوردیده و در پایتخت یکی از کشورهای اروپایی یعنی پاریس  آن هم پس از اقدام تروریستی اخیر  خود در لبنان ، به جنایت دیگری  دست زده است.گروهی افراطی که نه تنها هیچ بویی از انسانیت نبرده است ،بلکه از زمان حضور خود در خاور میانه زنان و دختران بی گناه را در معرض وحشیانه ترین رفتارهای غیر انسانی خود قرار داده است.جمعیت زنان مسلمان نو اندیش ضمن محکوم کردن همه اشکال خشونت و افراطی گری و تروریسم همدردی خود را با دولت و ملت فرانسه اعلام می دارد و همه مدافعین صلح در اقصی نقاط جهان را به تلاشی همه جانبه برای محو افراط گرایی و تروریسم فرا می خواند.بدیهی است گسترش این موج خطرناک ضرورت اتحاد و انسجام همه کشورهای دنیا را برای مقابله با آن دو چندان می کند.

جمعیت زنان مسلمان نو اندیش

 

23آبان 1394