گروه جامعه شناسی زنان و جنسیت (مطالعات زنان) انجمن جامعه شناسی ایران برگزار میکند:

  • مشارکت سیاسی زنان با تاکید بر نقش احزاب و گروه های سیاسی/  با حضور: دکتر زهرا نژاد بهرام ( پژوهشگر)
  • ضرورت مشارکت سیاسی زنان، چرا و چگونه /  با حضور: دکتر فاطمه راکعی (عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی)

زمان:دوشنبه 18 ابان 94 ساعت 17 الی 19

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران

منبع: انجمن جامعه شناسی ایران