در ادامه دومين نشست فصلي جمعيت زنان مسلمان نو انديش، محتشمی پور فعال سياسي اصلاح طلب در سخنانی گفت : دوسال است که زنان اصلاح طلب ٬ شورای همگرایی زنان اصلاح طلب را تاسیس کرده‌اند كه تاثیر گذار هم بوده است . وي به تعداد کم زنان فعال در بعضی استانها اشاره کرد و گفت در این مقطع باید از کانال احزاب وارد شد و مشارکت زنان را افزایش داد . فعالیت سیاسی به معناي عدم فعالیت در سایر حوزه ها نیست ودلیل اقبال کمتر زنان به فعالیت سیاسی هزینه بیشتر این فعالیت برای زنان است.

محتشمي پور ادامه داد:یک زمان ما مرز سیاسی و غیر سیاسی داشتیم و تنها زنانی فعالیت سیاسی می کردند که باهوش و فعال و توانمند بودند اما الان تقريبا همه آگاهي سياسي دارند. وي گفت: نقش‌های چندگانه برای زنان کار سیاسی را برای آنان سخت می کند و به جهت کمبود زنان فعال ٬ در هر حوزه ای همان زنان فعال را می بینیم که همزمان در چند حوزه حضور دارند.

وي گفت: در شورای همگرایی زنانی حضور دارند و دو سال از فعالیت این شورا می گذرد و از احزاب نماینده داریم .البته همه احزاب نماینده نفرستادند كه شايد به اين دليل باشد كه عضو زن ندارند.ما با مجمع زنان اصلاح طلب و جمعیت زنان مسلمان نواندیش ارتباط داریم و تقسسم کار کرده‌ایم. هدف ما توانمند سازی زنان است . از اين رو کارگاه هایی با کمک یک تیم ورزیده که اساس کارش گفتگو و مهارت‌هاي ارتباطي است، برگزار کرده ايم.

وي تأکيد کرد: جامعه نياز به نشاط سياسي دارد و پس از فراهم آوردن زمینه ها ٬ در بحث توانمند سازی ما وارد عمل می شویم و تلاشمان وحدت و همگرایی بين زنان است .