خواهر ارجمند و گرانقدرم سرکار خانم مهندس آذر منصوری

موفقیت باشکوهتان در کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی را که برازنده زنی بزرگ چون شماست تبریک می گویم.

تبریک دیگر را به جامعه زنان باید گفت که توانسته است با ارائه الگویی چون شما، نقش و جایگاه ارزشمند خود را در عرصه سیاسی کشور به نمایش بگذارد.

تبریک دیگر را به کنگره می گویم که با این انتخاب شایسته، آگاهی ، شناخت و قدردانی خود را نسبت به خادمان دلسوز، نستوه و توانمند جریان اصلاح طلبی در کشور، به نحوی شکوهمند به اثبات رساند. رأی کنگره به شما و دیگر خواهرانتان به عنوان اعضای اصلی وعلی البدل شورای مرکزی این حزب بازگوکننده عزم جریان اصلاح طلبی برای به رسمیت شناختن و احترام به حقوق سیاسی و اجتماعی زنان ارزشمند کشور است.

دکتر فاطمه راکعی

دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نو اندیش

                                                

قسم به نام تو كه اینهمه برازنده است و حرف حرفش، از ایمان و عشق آكنده است به آذری كه تویی، سجده میبرد زرتشت و پیش عزم تو منصورها سرافكنده است شكوه نسل من، آه ای زن اساطیری كه قصه های تو در شعرهای آینده است به زخمهای دلت رشك میبرم ای خوب كه رشك هرچه گل، آن زخمهای پرخنده است تو شعله میكشی و عشق با تو میبالد و عطر حنجره ات در هوا پراكنده است شعور و شور و شجاعت تویی و این همه جرم و عشق، این همه را در سر تو افكنده است
با آرزوی آزادی از بندهای ظاهری
جان عاشق بند نمیپذیرد!

-یاد آور می شود متن بالا سروده دکترفاطمه راکعی در سالروز تولد مهندس آذر منصوری در بهمن سال 88  است.