خواهران ارجمندم

خانم ها، مصوری منش، صدراعظم نوری، آغاجری، عباسعلی زاده، اثباتی،    چالاکی ، بهروز آذر و مینوی برای کسب آرای کنگره برای راهیابی به شورای مرکزی و داوری حزب اتحاد ملت ایران اسلامی صمیمانه به کنگره و به تک تک شما عزیزان تبریک می گویم. امیدوارم پاسخ همه ما به اعتماد کنگره، تلاش بی وقفه برای نیل به اهداف مشترک، بویژه ارتقای جایگاه زنان باشد.

دکتر فاطمه راکعی

دبیرگل جمعیت زنان مسلمان نو اندیش