جمعیت زنان مسلمان نو اندیش طی اطلاعیه ای مردم را به شرکت در مراسم راهپیمایی روز قدس دعوت نموده است.

 

به نام خدا

مقاومت، شجاعت، و استوارگامی سالیان سال زنان و مردان فلسطینی که به تکلیف جهاد، تمام قدکمر همت بسته اند ،بر دیواره های تاریخ تا ابد ماندگار خواهد ماند. آنگاه که با دستانی پرتوان به اتکای ایمان و عقیده و وعده ی نصر الهی به پیکار مستمر با متجاوزین کمر همت بسته اند . "ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم"

جمعیت زنان مسلمان نواندیش ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات تمامی مسلمانان؛ واعلام حمایت خود از ایستادگی و دفاع زنان و مردان فلسطین، از تمامی هم وطنان برای شرکت در راهپیمایی روز قدس و اعلام جهانی همراهی و همدلی با مردم مظلوم فلسطین دعوت به عمل می آورد.

جمعیت زنان مسلمان نو اندیش

18 تیرماه 1394