هوالباقی

ضایعه در  گذشت انسان عارف، با فضیلت و دغدغه­ مند همواره­ ی حقوق انسانی زنان، جناب آقای دکتر صادق آیینه وند، موجب تألم و تأثر عمیق جامعه علم و فرهنگ شد. این ضایعه عظیم را حضور خانواده ارجمند آن بزرگوار و جامعه زنان و جامعه علمی و فرهنگی کشور تسلیت می گوییم.

 

روابط عمومي جمعيت زنان مسلمان نوانديش