نوروز عزیز را که مژده نو شدن جان و جهان است، تبریک می گوییم امیواریم در نسیم لطف و رحمت الهی و تلاش و خرد جمعی بتوانیم در پیشبرد دانش و پژوهش و گسترش ارزش های اخلاقی و انسانی توفیق یابیم.