در اين نشست که در 24 شهريور ماه برگزار شد ،دکتر کبری روشنفکر ،ضمن خیر مقدم به زنان فرهیخته و تبریک هفته دفاع مقدس از دکتر مريم عاملی رضایی خواست تا به مسئله ادبیات ، زنان وجنگ بپردازند.

دکتر مریم عاملی رضایی با اشاره به حوزه های مختلف ادبیات و جنگ  از حوزه های اصلی نام برد و اظهار داشت:آثار مربوط به جبهه، آثار مربوط به پشت جبهه، آثار مربوط به مقاومت و پایداری (ادبیات پایداری یا مقاومت)،آثار مربوط به مهاجران و اردوگاه نشینان (ادبیات اردوگاهی)، آثار مربوط به مهاجرت (ادبیات مهاجرت یا تبعید)، آثار مربوط به اسارت (ادبیات اسارت یا ادبیات بازداشتگاهی) را می توان از جمله حوزه های اصلی ادبیات جنگ دانست.

وی در ادامه افزود: در رویکرد ارزش محور به جنگ در ادبیات، زنان آرمانی، تیپ های شخصیتی مطرح می شدند، به عنوان مثال مواردی از مقاومت خانواده ها در خرمشهر و اهواز : از میان رفتن اعضای خانواده ،مقاومت زنان و دختران در برابر شهادت همسر، برادر و پدر و جلوه های ایثار واز خود گذشتگی  را می توان نام برد .این موارد را می شود در آثار «جنگی که بود» اثر کاوه بهمن ،«در جستجوی من » منیژه جانقلی و... مشاهده کرد.

دکتر عاملی در ادامه ضمن اشاره به رویکرد جامعه محور تصریح کرد: مسائل جانبی جنگ و تبعات اجتماعی آن، درد های ناشی از جنگ در این رویکرد، مسائل مربوط به زنان آسیب دیده از جنگ  تصویر شده است.از جمله این آثار«باغ بلور »محسن مخملباف و«زخم » قاضی ربیحاوی را می توان نام برد و گفت : در رویکرد انتقاد محور نگاه منفی به جنگ، در انتقاد و رد وتفکیک جنگ ،   افراد مختلف خصوصا زنان بیشتر قربانی جنگ هستند تا قهرمان جنگ . این نگاه در «ناگهان سیلاب» مهدی سحابی و «شب ملخ» جواد مجا بی دیده می شود.

دکتر عاملی در پایان به رویکرد انسان محور اشاره کرد و اظهار داشت : در این رویکرد مفاهیم انسانی جنگ ، تردیدها یا دردهای انسان برآمده از جنگ، دغدغه ها و ترس وتنهایی انسان مطرح می شود، جنگ کم کم از مسائل کلیشه ای فاصله می گیرد و به سمت معنای نو و انسانی حرکت می کند، زن هنوز در این رویکرد جایگاه فعال خود را نیافته است ، از این جمله می توان به «من قاتل پسرتان هستم » احمد دهقان اشاره کرد.

در ادامه نشست، دکتر شفیعی به نقش زنان در تدارکات پشت صحنه جنگ اشاره کرد وضمن بررسی نقش این زنان به   اهمیت حضور آنان و نیز کار داوطلبانه آنها تاکید نمود.

وی تصریح کرد که این زنان تنها مختص مناطق جنوبی نبودند و در شهرهای مرکزی نیز کار تامین ما یحتاج  رزمندگان را به عهده داشتند.