جمعیت زنان مسلمان نواندیش در راستای ارج نهادن به مقام زن و پیوند و خویشاوندی زنان و صلح همزمان با روز 21 سپتامبر (30 شهریور) و آغاز هفته دفاع مقدس ، و برای گرامیداشت این دو مناسبت اقدام به برگزاری نشستی کرده است ، با حضور زنان و مادران صلح ، آنها که آفرینندگان صلح و سازگاری و مدارا و محبت و مهربانی اند. ما صلح را از کتابِ خداوند رحمان و رحیم آموختیم ، از سیره پیامبر مهر و عطوفت و آشتی ؛ از مکتب اهل بیت شفقت و جوانمردی ؛ از آموزه های عرفان ایرانی و اسلامی ؛ از فرهنگی که در هر حکایت و بیت و ضرب المثلش به  ما می گوید : آشتی به جای قهر ، دوستی به جای دشمنی ، رواداری به جای ناسازگاری ، مدارا به جای ناشکیبایی ، شفقت به جای خشونت. این مراسم در روز پنج شنبه ، سوم مهر، ساعت 17 تا 19  واقع در خیابان فاطمی غربی ، اعتمادزاده ، گردآفرید ، شماره 18 ، طبقه سوم  برگزار می شود.