با حضور خانم ها دکتر کولایی، دکتر خسروی، دکتر صلاحی مقدم و آذر منصوری زمان: روز یکشنبه 1393.6.9  ساعت: 15 تا 17 مکان: بلوار فاطمی غربی- خیابان شهید اعتمادزاده- خیابان گردآفرید- پلاک 18- طبقه سوم