چاپ کردن این صفحه

 

نورا کنعانی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی جمعیت زنان مسلمان نو اندیش با تشکر از حضور و همکاری اعضای جمعیت در برگزاری سومین کنگره جمعیت در خصوص دستاوردهای کنگره فوق اظهار داشت: این کنگره به تصدیق بسیاری از مهمانان افتتاحیه که خود از روسای احزاب و فعالین سیاسی بودند ، جزو مجامعی بود که با نظم و قانونمندی انجام شد و این خود یکی از دستاوردهای این کنگره برای جامعه ی فعالین زن به جهت نمایش مدیریت زنان با امکانات محدود در امور مختلف بود .

وی گفت : مهمتر از ان حضور پر شمار اعضای استانی ما بود که این امر با تلاشهای کمیته ی استانها و همکاری دبیران استانی محقق شد .

دبیر اجرایی برگزاری کنگره افزود: انتخابات اعضای جدید شورای مرکزی که نحوه ی شرکت در ان برای تمامی اعضا با توجه به شاخص های تعیین شده توسط کمیته ی تشکیلات ، از مدتها قبل به روسای مناطق اعلام شده بود ، فرصتی را بوجود اورد تا اعضای استانها و تهران بتوانند با ارائه رزومه ی مطلوب در این انتخابات شرکت نمایند ، و این نیز از دستاوردهای کگره است.

نورا کنعانی در مورد عدم کاندیدا شدن آذر منصوری در شورای مرکزی جمعیت گفت: متاسفانه به خاطر قانون جدید احزاب که حضور شخص را در شورای مرکزی و همچنین ارکان موثر دو حزب ممنوع اعلام کرده ، سبب شد در این دور از نعمت وجود ایشان در جمعیت محروم باشیم .

وی اظهار کرد: در طی رایزنی ها و مشاوره هایی که ایشان با اعضا شورای مرکزی قبل و همچنین دبیرکل جمعیت داشتند ، اعضا به این جمع بندی رسیدند که حضور ایشان به عنوان قائم مقام و عضو شورای مرکزی اتحاد برای زنان نافع تر است .

دبیر اجرایی کنگره تأکید کرد : هیچ قانونی نمی تواند ما را از استفاده از دانش سیاسی و راهنمایی های ایشان در طی این دوره ی جدید ، محروم نماید .

وی در پاسخ به این پرسش که خانم اولاد قباد بالاترین رای اعضا را در شورای مرکزی کسب کردند ، اما شورای مرکزی منتخب خانم راکعی را به عنوان دبیر کل جمعیت انتخاب کردند، اظهار داشت: البته خانم اولاد قباد عزیز ، نماینده ی فعال مردم تهران دوره قبل برای شورای مرکزی با تقاضای خود خانم دکتر راکعی به جمعیت پیوستند . این دوره هم با احتساب یک رای بیشتر نفر اول انتخابات شورای مرکزی شدند .

نورا کنعانی تصریح کرد: دبیرکل جمعیت را اعضای منتخب شورای مرکزی در هر دوره انتخاب می کنند و تعداد آرا در این امر دخیل نیست . در جلسه ای که برای انتخاب دبیرکل برگزار شد ، دکتر راکعی از خانم اولاد قباد و همینطور چند تن از اعضا ی فعال استانی و جوان خواستند که برای دبیرکلی کاندید شوند و امر انتخاب دبیرکل با چند کاندیدا برگزار شود، اما خانم اولاد قباد به دلیل مشغله ی زیاد در مجلس و همچنین سابقه و اشراف خانم فاطمه راکعی به مسائل جمعیت زنان نواندیش ، این تقاضا را قبول نکردند و اعضا نیز به اتفاق آرا رای به ابقای خانم دکتر راکعی برای دبیرکلی دوره جدید جمعیت زنان مسلمان نواندیش رای دادند .