در سومین کنگره جمعیت زنان مسلمان نواندیش، انتخاب اعضای شوراو داوران شورای مرکزی این جمعیت با حضور نماینده وزارت کشور برگزار شد

پس از استقرار هیأت رئیسه، رأی‌گیری به صورت کتبی و مخفی برگزار شد و اعضای شورای مرکزی اصلی و علی البدل و داوران انتخاب شدند

اعضای شورای مرکزی به ترتیب رای: فریده اولاد قباد ، فاطمه راکعی، مرضیه موسوی، ساجده کیانوش راد ،نورا کنعانی، صدیقه شکوری راد،پرستو سرمدی، سارا خوشخوی، ،فضیله خانی، ماه سلطان کاشی، هدی صالحی، منیره شجاعی، الهام ملک زاده، حمیده عدالت، لیلا حیدری

اعضای علی البدل به ترتیب آرا: میمنت عطاریانی، طاهره رحیمیان و فرزانه دانشور

اعضای داوری نیز به ترتیب خانم ها نیکان آرخی ، نوگل منشوری ، سمیه عالمی پسند و زهرا موسویان انتخاب شدند

در پایان جلسه اعضای شورای مرکزی به اتفاق آرا، فاطمه راکعی را مجددا به عنوان دبیرکل این جمعیت انتخاب کردند.