سومین گنگره جمعیت زنان مسلمان نو اندیش روز پنج شنبه 26 مهرماه با حضور شخصیتهای سیاسی، دبیران کل احزاب و فعالان حوزه زنان از سراسر کشور برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت، در مراسم افتاحیه این گنگره که ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 26 مهرماه برگزار می شود ، شخصیتهای سیاسی، دبیران کل احزاب و فعالان حوزه زنان از سراسر کشور حضور دارند.

در این کنگره اساسنامه و مرامنامه جمعیت که با قانون جدید احزاب تطبیق داده شده است، مورد رای گیری قرار می گیرد و نمایندگان استانها از سراسر کشور، گزارش عملکرد دوسال خود را ارائه می دهند . سپس با توجه به پایان یافتن دوره عضویت شورای مرکزی ودبیرکل جمعیت، نسبت به برگزاری انتخابات و انتخاب اعضای شورای مرکزی و دبیر کل برای دو سال بعد اقدام می شود.