دومين كنگره جمعيت زنان مسلمان نوانديش، صبح امروز 21 اردیبهشت ماه به منظور اصلاح اساسنامه برگزار شد.

فاطمه راكعي دبیر کلجمعیت زنان مسلمان نو اندیشی در اين کنگره ضمن اشاره به دستاوردهاي جمعيت در سالهاي گذشته، گفت: دومین کنگره را در شرایطی آغاز می کنیم که وضعيت زنان در برخي زمينه ها نتیجه مثبتو برخی موارد نتیجه منفی داشته است. خوشبختانه شاهدافزایش میزان مشارکت سیاسیو اجرایی زنان و همچنین ارتقا سطح مدیریتی زنان هستیم.

وی ادامه داد:بر اساس تلاش های جمعیت و سایر احزاب همسو بود که توانستیم به سهم ۳۰ درصدی زنان در شورای شهر و مجلس دست پیدا کنیم . البته در دولت همغير ازکابینه در ساير سطوح تا حدودی سهم زنان تحقق یافت. از سوی دیگر زنان توانستند در شهرداری تهران درامور اجراییبیشتر گام بردارند. قصد ما این است که در انتخابات بعدی روی سهم ۵۰ درصدی زنان در لیست ها تلاش کنیم.

راکعی با بیان اینکه در حال حاضر احزاب سراسریباید بیشترين نقش را درراستای افزایش حضور زنان درمدیریت ایفا کنند، افزود:حضور زنانمسئله ای است که به همه جامعه مربوط می شود و در تسریع روند توسعه نقش اساسی دارد، باید همه احزاب خود را در این زمینه موظف بدانند.

راكعي تصريح كرد: اما احزاب سیاسی در این رابطه گام موثری و مورد انتظار رابرنداشته‌اند. متاسفانه شاهدیم در حال حاضر زنان در احزاب مهم و در سطوح بالای تشکیلاتی حضور کم رنگی دارند و در بسیاری از احزابزنان حتی در سطح کمیته هم نقش ندارند. اگر هم کمیته‌‌ای وجود دارد، فاقد هرگونه ساختار و تشکیلاتی است. در همین راستا در پی آن هستیم که قبل از اولین انتخابات تحولات اساسی در این رابطه صورت دهیم و کمیته های زنان را در احزاب فعال کنیم. در کمیته زنان خانه احزاب به شدت در این خصوص فعال شدیم.

دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیشبا اشاره بهتلاش های جمعیت در زمینه ارتقا آموزش، سلامت، فرهنگ وبهداشت زنان در مناطق محروم و نتایج امیدوار کننده ای آن، افزود: شوراهای جمعیت در شهرستانها در حال شکل‌گیری است و در اکثر استان‌ها نمایندگی ها دایر شده است و دبیران پر تلاشی داریم. اما این تلاش ها باید گسترده تر شود و نیاز به یک شتاب فزایندهاست. امیدواریم با افزایش تلاش‌ها و دقت نظر افق های گسترده تری در سراسر کشور پیشرو داشته باشیم.

راکعی در رابطه با مسایل منفی که جامعه زنان با آن روبه‌رو است، گفت: اما در این میان با مسایل منفی سخت و کمر شکن هم روبه رو هستیم . آنچه هنوز با آن مواجه هستيم و حتی یک مورد از آنهم سخت و کمرشکن است، برخوردهای از بالا به پایینبرخیآقایان است. حتی گاهي اینبرخوردهااز سوی نهادهای انتظامی هم دیده شود، من ریشه این برخوردها و مواضع را در عقاید اقلیتی می دانم که تفکراتشان در رابطه با زنان با تفکرات اسلام و بنیان گذر جمهوری اسلامی اختلاف های بنیادی دارد

وی ادامه داد: برخی آقایان در راس امور سیاسی به قول خودشان تدابیری اتخاذ می کنند و در برخی نهادها هم طرفدارانی دارند و می توانند جریان‌هایی را از طریق برخی ارگانها هدایت کنند،اینها به ضرر جمهوری اسلامی است . وظیفه ما این است که از هر جا و موقعیتی که می توانیم در چارچوب اسلام و قانون موضع‌گیری های حقوقیدر این رابطه اتخاذ کنیم و به هر شکلی که می شود جلوی تکرار مسایل را بگیریم.

راکعی با اشاره به برخوردهايي که اخیرا گشت ارشاد با زنان کرده است، ادامه داد: در رابطه با بحث پوشش زنان برخی هنوز پس از چند دهه به رویکرد خود اصرار دارند با آنکه باید بعد از چند دهه اصراراز نتایج پند گرفته باشند چرا که روش‌ها جواب نداده است.باید اجازه دهند ما به عنوان زنان نواندیش در چارچوب اسلامدر این زمینه کار کنیم،همان چیزی که امام بر آنتاکید داشتند و ما این همه در راه آن شهید دادیم تا استمرار پیدا کند.جمعیت باید در چارچوب اساسنامه به رغم همه مشکلات به وظایف خود در این زمینه پایبند باشد.

وي افزود : در رابطه با حجاب اجباری ما به هیچ اجباری معتقد نیستم در اسلام حتی در مورد نماز که جزوی از واجبات هست هم اجباری وجود ندارد. به هر حال حجاب به هر دلیلی به صورتقانون درآمده است. اما این برخوردها مسایلی که در این زمینه وجود دارد را تشدید می کند. شیوه برخورد این چنینی به حل مسئله کمک نمی کند وباید مسئله به صورت قانونی حل شود ونباید این را به عنوان اجبار در قانون لحاظ کنند. ما به برخورد ضربتی با زنان اعتقاد نداریم.

راکعی با اشاره به پدیده اسید پاشی زنان گفت: مسئله بعدی بحران منزجر کننده اسید پاشی است که در برخورد صریح و قانونی با آن اشکالات اساسی وجود دارد و جمعیت تلاش می کند از طریق مجلس این مسأله را پیگیری کند.

وی ادامه داد: مسئله بعدی هم خشونت در خانوادهو عدم امنیت زنان در محیط کاری، است که به واقع آزار دهنده بوده و باید فکری برای آن شود. اقدام فرهنگی و قانونی صورت گرفته وبرای پایان این مسئله هم اندیشی شود.متاسفانهبرخی می خواهند این گونه برخوردها با زنان تبدیل به نرم و هنجار شود

دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش مسئله بعدی را عدم باور به توانمندی زنان خوانده و گفت:جامعهاین گونه فکر نمی کنند بلکه این همان نگرش مردسالار سنتی است که اعتقاد به خشونت در برخورد با مسایل زنان دارند. برخي سعی می‌کنند این ایده را همگانی کرده و گسترش دهد

وی ادامه داد: برخي می خواهند توانمندی زنان را در حوزه اجرایی زیر سوال ببرند.از وقتی حضور ۳۰ درصدی زنان محقق شده است، زنان را در محیط کار زیر ذره‌بین می برند. این نباید هراسی در دل زنان ایجاد کند. توانمندی زنان باید به یک باور تبدیل شود و علی‌رغم اختلاف نظرها در جامعه زنان باید بتوانیم به عنوانخانواده و جمعی بزرگ این توانمندی‌های هم را بشناسانیم و پر رنگ نشان دهیم.

راکعی با بیان اینکه رتبه جهانی ایران در زمینه شکاف جنسیتی بسیارپایین است، ادامه داد: مااز سایر کشورهای منطقه در این زمینه بسیار عقب هستیم و با وجود این همه زنانه توانمند فرهیخته و اندیشمند باز همشرایط اینگونه است و باید این روند تغییر کند.

وی معضل بعدی را عدم ارتباط تعریف شده و تشکلات سیاسی زنان با مراکز و جامعه بین المللی خواند و گفت: اینیکی از مواردی است که به شدت در اساسنامه روی آن تاکید شده است و نباید از این مسئله غافل شویم و لازم است فعالیت های خود را در این زمینه گسترش دهیم، اما به علت مسایل داخلی از آن غافل شدیم.

راکعی در انتها به اهمیت تلاشجمعیت در حوزه آموزش اشاره کرده گفت:باید با مسائل اجتماعی و سیاسی عمیق‌تر برخورد کنیم. تک تک کلماتی که در عنوان جمعیت آمده است معنا دارد. ما جمعیتی هستیم متشکل از زنان که همه مسلمانان بوده و نو اندیش هستند. باید برای جامعه این مفاهیم را مشخص کنیم. ما حزبی هستیم كه در چهارچوب جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند و حق داریم قوانین را نقد کرده و فعالیت کنیم ودر همین راستا بر تلاش‌های خود خواهیم افزود.

راکعیبا اشاره به برجام و اتفاقات اخیر در این زمینه گفت:باید با صدور بیانیه یا هر روش دیگری موضع خود را نسبت به مصالح مردم ، برجام و مسائلی که در این زمینه وجود دارد اعلام کنیم. همچنیندر مورد فرهنگ تشکیلاتی، اخلاق سیاسی باید پیشگام و موثر باشیمو در نهادینه شدن اخلاق سیاسی در فضای سیاسی کشور نقش اساسی ایجاد کنيم.