دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نو اندیش در گفتگو با ارگان سایت خبری این تشکل گفت: با توجه به زمان تعیین شده برای تطبیق اساسنامه جمعیت با قانون جدید احزاب،موضوع اصلی این کنگره تطبیق اساسنامه است که در شورای مرکزی انجام شده وبا نظر خواهی از اعضا جمعیت در سراسر کشور در نظر داریم،این پیشنهادات را طبق اساسنامه جمعیت به تصویب کنگره برسانیم.

راکعی در ادامه افزود،این کنگره داخلی و محدود به اعضاست و در کنار بررسی و تصویب اساسنامه انطباق داده شده،بیشتر به مسائل داخلی جمعیت و گفتگوی رو در رو با نمایندگان جمعیت و ارکان مرکزی اختصاص پیدا خواهد کرد.

دبیر کل جمعیت زنان در پایان تاکید کرد،کنگره اصلی این تشکل در آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد که در آن با پایان بافتن دوره عضویت شورای مرکزی و دبیر کل،باید نسبت به برگزاری انتخابات و انتخاب اعضای شورای مرکزی برای دو سال بعد مبادرت کنیم.