فرارسیدن نوروز باستانی و بهار خجسته را که پیام آور صلح ، گفتگو ، همدلی ، شکوفایی و ثمر بخشی و تلاش و پیشرفت است ، به هموطنان عزیزمان تبریک می گوییم.

امیدواریم در پرتو هدایت و لطف الهی و خرد جمعی در سال جدید شاهد دستیابی به آرمان ها و ارزش های حیاتبخش آزادی ، عدالت ، اندیشه و عمل باشیم.

جمعیت زنان مسلمان نو اندیش